แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

  ติดต่อ

  เกี่ยวกับสรรพสามิต  

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

ขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
เลขานุการ
3.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
คณะทำงาน
4.  นางอำนวย  อุดมศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
คณะทำงาน

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต สรรพสามิต  เพื่อสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน excisechumphon

หมายเลขบันทึก: 3658, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 12:31:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)