GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

เกี่ยวกับสรรพสามิต

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้

ขั้นตอนการปฏิบัติของการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

1.  นายสุภาพ  เทวฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต 7
ประธาน
2.  นายอุทัย  ภูณะพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต 7
เลขานุการ
3.  นางวงเดือน  กุลวรางกูร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 5
คณะทำงาน
4.  นางอำนวย  อุดมศิลป์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
คณะทำงาน

วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต สรรพสามิต  เพื่อสังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3658
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)