มุมมองเรื่อง การพัฒนางานด้านสัตว์ทดลอง

โครงการสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน

มุมมองเรื่อง การพัฒนางานด้านสัตว์ทดลอง

 

ความเห็นส่วนตัวจากการสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน  ประจำปี 2553

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนา คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน  ประจำปี 2553  ที่จัดเมื่อ วันที่ 25 พค. 53 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น  กทม.  งานนี้ได้รับผลพวงจากการสลายการชุมนุม ด้วย เพราะ มีการประกาศหยุดราชการก่อนวันจัดสัมมนา รวมทั้งประกาศ เคอร์ฟิว อีก ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา บางท่านจัดสินใจยกเลิก การเข้าร่วมสัมมนา  ทำให้มีคนร่วมงานประมาณ 80 คน จากที่ตั้งเป้าไว้  150 คน  ไฮไลท์ ของงานอยู่ที่ การสัมมนากลุ่มย่อย เพราะหลายคนได้อาศัยเวทีนี้ กล่าวถึงปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ในหน่วยงานของตน ซึ่งบางปัญหา มีเพื่อนร่วมกลุ่มช่วยแนะแนวทางแก้ไขให้  ในขณะที่ การนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย  มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันดังนี้

  1. ยังมีความขาดแคลนสัตว์ทดลอง ทั้ง ปริมาณ ชนิด และคุณภาพ
  2. การขึ้นราคาสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลอง ม.มหิดล ขาดการสื่อสารที่ดีและไม่ทั่งถึง
  3. ยังขาดบุคลากร ที่เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทดลอง (ประมาณว่า ที่จะมารับช่วงต่อจากอาจารย์ประดน) ในประเทศไทย  และขาดผู้ที่มีความรู้ด้านสัตว์ทดลองที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้อย่างจริงจัง
  4. กรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของแต่ละสถาบัน มีการทำงานที่เข้มแข็งไม่เท่ากัน
  5. ขาดสถานที่ อุปกรณ์  ฯลฯ ( ข้อนี้เป็นกันทุกหน่วยงาน )
  6. ไม่เห็นกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย

สรุปก็คือ งานสัตว์ทดลองก็ยังไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  เป็นแบบ ต่างคนต่างทำ  หรือ ใครไคร่ทำก็ทำ และทำแบบมือใครยาวก็ได้เปรียบ 

สิ่งที่อยากเห็นก็คือ ประเทศไทยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง อย่างสม่ำเสมอ ๆๆๆ ก็น่าจะมีการขยับขยายกันได้บ้าง  ซึ่งก็ไม่ง่ายเลยเพราะต้องใช้ทั้งความพยายามและหัวใจที่รักสัตว์ทดลองด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัตวทดลองความเห็น (0)