nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

การวิเคราะห์เพื่อการกำหนดจำนวนตำแหน่ง [2]


การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ

มาต่อขั้นตอนต่อไป จะเป็นเรื่องขอการคำนวณหาจำนวนคนที่ต้องการในการทำงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะมีวิธีการคำนวณ ประมาณ 10 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีแนวคิด วิธีการ และสูตรที่ใช้กันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแต่ละงานแต่ละส่วนราชการอาจจะต้องใช้วิธีการที่ต่างกัน หรือใช้หลาย ๆ วิธีรวมกัน ...

ขั้นตอนที่ 3  การคำนวณจำนวนกำลังคนที่ต้องการ  มีวิธีคำนวณที่สำคัญ  ดังนี้

       1.  การคำนวณจากปริมาณงานและมาตรฐานการทำงาน  วิธีนี้มีสิ่งสำคัญต้องทราบ 2 ประการ

                 1.1  ปริมาณงาน  ต้องทราบสถิติปริมารงาน หรือ ผลงานที่ผ่านมาในแต่ละปีขอหน่วยงาน และมีการคาดคะเนแนวโน้มการเพิ่ม/ลดของปริมาณงาน  อาจคำนวณอัตราเพิ่มของปริมาณงานในปีที่ผ่านมา แล้วนำมาคาดคะเนปริมาณงานในอนาคต สิ่งสำคัญคือ ปริมาณงานหรือผลงานที่นำมาใช้คำนวณต้องใกล้เคียงความจริงและน่าเชื่อถือ มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้

                 1.2  มาตรฐานการทำงาน  หมายถึง  เวลามาตรฐานที่คน 1 คน จะใช้การทำงานแต่ละชิ้น

                        การคิดวันและเวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการ  มีวิธีการคิด ดังนี้

                        1 ปี จะมี                                              52  สัปดาห์

                        1 สัปดาห์จะทำ                                       5  วัน

                        1  ปี จะมีวันทำ                                     260  วัน

                        วันหยุดราชการประจำปี                  13  วัน

                        วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)     10  วัน

                        คิดเฉลี่ยวันหยุดลากิจ ลาป่วย           วัน

                        รวมวันหยุดใน 1                                       30  วัน

                     * วันทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 ปี       230  วัน

                        เวลาทำงานมาตรฐานของข้าราชการใน 1 วัน     6  ชั่วโมง

                       (08.30–16.30 น.–เวลาพักกลางวัน 1 ชม.–เวลาพักส่วนตัว  1  ชม.)

                 **  เวลาทำงานของข้าราชการใน 1 ปี  (230 x 6)    1,380  ชั่วโมง 

                        หรือ                       (1,380 x 60)            82,800  นาที

                 ซึ่งในการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการจะใช้เวลาทำงานมาตรฐานนี้

เป็นเกณฑ์

               สูตรในการคำนวณ

  จำนวนคน    =    ปริมาณงานทั้งหมด(1ปี) x เวลามาตรฐานต่อ1ชิ้น   
                         ____________________________________

                                   เวลาทำงานมาตรฐานต่อคนต่อปี

 

        2.  การคำนวณจากปริมาณงานและจำนวนคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  วิธีนี้ต้องทราบสถิติผลงานหรือปริมาณงานที่ผ่านมาในแต่ละปี รวมทั้งจำนวนคนที่ทำงานเหล่านั้นในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นแนวสำหรับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง หรือจำนวนคนในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว อาจนำมาคำนวณหาอัตราส่วนระว่างปริมาณงานกับจำนวนคนที่ต้องการสำหรับงานต่าง ๆ ได้ เช่น งานด้านสารบรรณ หรืองานด้านการเงิน  แต่มีข้อควรระวังสำหรับการคำนวณแบบนี้   คือ

                 2.1  ต้องศึกษาให้แน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมทำงานเต็มที่หรือไม่

                 2.2  งานบางอย่างมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่  จึงไม่สามารถคำนวณโดยวิธีธรรมดาแบบนี้ได้ ต้องใช้วิธีการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านี้

ที่เหลือรออ่านในบันทึกต่อไปนะครับ

 

หมายเลขบันทึก: 364824เขียนเมื่อ 7 มิถุนายน 2010 23:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพค่ะ ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันมีตำราที่updateให้สามารถคำนวณคนได้เหมาะสมกับปริมาณงานรึยัง เนื่องจากตำราที่ใช้ในการทำแผนกำลังคนเมื่อ 3 ปีที่แล้วมันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขปีพศ2540 อ่ะค่ะ ทราบมาว่า..ของฝ่ายการพยาบาล ศิริราช เค้าคำนวณคนด้วยการใช้ระบบจำแนกประเภทผู้ป่วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท