• เพลงเล่นอัตโนมัติ รอสักครู่นะคะ

ขอบพระคุณ ภาพนี้ จากบล็อกท่าน เกษตร(อยู่)จังหวัดค่ะ

อส รอรัก

ศักดิ์สยาม  เพฃรชมภู

พี่เป็น อ.ส.เฝ้ารอรัก
.น้องคง ไม่อยาก เห็นใจ
.เงินเดือน ก็น้อย ไม่ปลอดภัย
.น้องกลัว เป็นหม้าย นอนหนาว
.ไม่มี ศักดิ์ศรี ไม่มีดาว
.สาวใด จะคิด เมตตา
.พี่คอย ปกป้อง อย่างอาจหาญ
.คุ้มครอง หมู่บ้าน ท้องถิ่น
.หน้าที่ ต่ำต้อย ด้อยเพียงดิน
.ยุพิน อย่าพึ่ง นินทรา
.ได้แต่ แอบมอง จ้องดอกฟ้า
.วาสนา ไม่มี
.น้องเป็นแฟน นายร้อย
.นั่งรถ จี๊บน้อย สมกัน แล้วนี่
.อ.ส.จน ๆ คนอย่างพี่
.นั่งรถ จี เอ็ม ซี
.สิบล้อ น่าอาย คงไม่ สบาย
.ไม่สม คุณนาย เนื้อเย็น
.พี่คน ต่ำต้อย ด้อยศึกษา
.น้ำตา ต้องเช็ด หัว เข่า
.แบกปืน ตระเวน ทั่วป่าเขา
.ทุกคน ใครเล่า มองเห็น
.โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา เฝ้าลำเค็ญ
.เห็นใจ พี่นิด คน ดี
( ดนตรี )
.น้องเป็นแฟน นายร้อย
.นั่งรถ จี๊บน้อย สมกัน แล้วนี่
.อ.ส.จน ๆ คนอย่างพี่
.นั่งรถ จี เอ็ม ซี
.สิบล้อ น่าอาย คงไม่ สบาย
.ไม่สม คุณนาย เนื้อเย็น
.พี่คน ต่ำต้อย ด้อยศึกษา
.น้ำตา ต้องเช็ด หัว เข่า
.แบกปืน ตระเวน ทั่วป่าเขา
.ทุกคน ใครเล่า มองเห็น
.โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา เฝ้าลำเค็ญ
.เห็นใจ พี่นิด คน ดี.