ฉันอบรมบุตรให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์
มี่ทั้งการศึกษาและสุขภาพดี มีจิตใจดีด้วย
นี้คือหลักในการเลี้ยงดูบุตรของฉัน ตอนเค้ายังเป็นเด็กๆ
ฉันก็ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูก
ต้องคอยดูสุขภาพดูสมุดพกให้ ตรวจดูการบ้านให้เค้า
ให้เค้าท่องหนังสือเพื่อให้สอบได้ดีตั้งแต่เค้าอายุยังน้อยทีเดียว

 

พระราชดำรัชสมเด็จพระราชชนนี
ณ กรุงโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๑

 

 


หม่อมฉันไม่คอยอยากได้ยศศักดิ์แต่ไหนแต่ไรแล้ว
สิ่งที่หม่อมฉันต้องการก็คือมีโอกาศอบรมสอนลูกให้เป็นคนดี
จะได้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้

 

 

เมื่อเราจะทำอะไร ก็จะต้องพยามทำให้สำเร็จ
ไม่ใช้ว่าปล่อยไป จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เพราะกรรม

 

อยากให้ทุกคนใช้ธรรมเพื่อความสุขของแต่ละคน