บทความน่าอ่าน(8)

ปัญหาของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีสินค้าเกษตรประเภทผัก-ผลไม้ของประเทศไทย
ปัญหาของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีสินค้าเกษตรประเภทผัก-ผลไม้ของประเทศไทย  โดย อ.โชคชัย  เอื้อศิลป์ อ่านที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)