ปัญหาของการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีสินค้าเกษตรประเภทผัก-ผลไม้ของประเทศไทย  โดย อ.โชคชัย  เอื้อศิลป์ อ่านที่นี่