นักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาชุมชน

Community Development
ในการที่พวกเราได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ ศบอ. เมืองนั้น อาทิตย์แรกจะไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่นักแต่พอมาอาทิตย์ที่สองก็เริ่มได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆและได้เห็นประสบการจริงจากการลงพื้นที่ชุมชนนั้นว่าเป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุมชนความเห็น (0)