pam-ss6/1

สุทธิดา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การถ่ายถอดลักษณะทางพันธุกรรม

มนุษย์ได้มีการสังเกตและทดลองการถ่ายถอดลักษณะทางพันธุกรรมมานานและยังไม่มีใครประสบความสำเร็จในเรื่องนี้  จนกระทั่ง  Gregor  Johann  Mendel  ชาวออสเตรีย  มีความสนใจ  และรักธรรมชาติมากได้ดัดแปลงด้านหลังโบสถ์ให้เป็นแปลงทดลองด้านพฤกษศาสตร์จากการสังเกตและเห็นเป็นประจำจึงเกิดความสงสัย  เมนเดลจึงได้เลือกถั่วลันเตามาเป็นพืชทดลอง

สาเหตที่เลือกถั่วลันเตาก็เพราะปลูกง่าย  เจริญเติบโตเร็ว  อายุสั้น  ออกลูกเยอะ  มีหลายลักษณะ  และเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  มีกลีบดอกที่ปกปิดมิดชิด  เพื่อป้องกันการเข้าผสมพันธุ์จากดอกอื่น  Mendel  เลือกถั่วลันเตา  7  ลักษณะที่ต่างกันชัดเจน  ที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง ( Discontinuous  variation )  ทำการผสมพันธุ์ในหลายๆรุ่น  จนได้ลักษณะพันธุ์แท้  และนำพ่อแม่พันธุ์ทีลักษณะต่างกันมาผสมกัน ได้รุ่น F1  ซึ่งปรากฎลักษณะเด่นทั้งหมด  ต่อมานำรุ่น  F1  ผสมกันได้รุ่น  F2  ซึ่งแต่ละคู่ที่ผสมกันในรุ่นพ่อแม่จะ     ปรากฎให้เห็นรุ่น  F2  อัตราส่วน  3 : 1

 

Mendel  ได้ประสบความสำเร็จใรการค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของ Mendelความเห็น (0)