มูลนิธิหัวใจอาสา


  • จดทะเบียน เมื่อ 28 เมษายน 2551 ทะเบียนเลขที่ กท 1713
  • วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

            1.  ให้คำปรึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม และหรือดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดการเชิงระบบ และอย่างเป็นขบวนการ  ในงานพัฒนาสังคม  ที่รวมถึงการพัฒนางานอาสาสมัครการส่งเสริมการทำความดี  การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  การพัฒนาประชาสังคม และอื่นๆ

            2.  ส่งเสริม สนับสนุน และหรือดำเนินการพัฒนาสังคม ร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาครัฐ และหรือ องค์กรต่างประเทศ

            3.  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด

  • คณะกรรมการมูลนิธิ

            1. นายไพบูลย์       วัฒนศิริธรรม              ประธานกรรมการ

            2. นายกิตติวัฒน์    อุชุปาละนันท์              รองประธานกรรมการ

            3. นางสาวจิริกา     นุตาลัย                     กรรมการ

            4. นายสิน            สื่อสวน                     กรรมการ

            5. นางสาวอุรุชา     ชาติกานนท์               กรรมการและเหรัญญิก

            6. นางวิสุทธินี       แสงประดับ                กรรมการและเลขานุการ

  • โครงการสำคัญที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

            1. การสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่น ( หรือ “ตัวชี้วัดความสุขชุมชน” / Community Wellbeing Indicators )

            2. การร่วมพัฒนา “ธนาคารรักและแบ่งปัน” ( Care and Share Bank )

            3. การร่วมสร้างและบริหาร “ศูนย์สันติสานเสวนา” ( Peacebuilding Dialogue Center )

 

พฤษภาคม 2553  

 

หมายเลขบันทึก: 361770เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2010 10:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 มิถุนายน 2012 14:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

แล้วจะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิได้อย่างไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท