ติดต่อ

The Hen and the Golden Egg

  บทเรียนสำเร็จรูป  

คำนำ

            บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 7 เล่มได้แก่

                                    เล่มที่  1    The Heron and the Wolf

                                    เล่มที่  2    Mother Holle

                                    เล่มที่  3    The Queen Bee

                                    เล่มที่  4    The Wild Rabbit and the Frog

                                    เล่มที่  5    The Two Cats and the Monkey

                                    เล่มที่  6    The Hen and the Golden Egg

                                    เล่มที่  7    The Squirrel’s Home         

            ผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนสำเร็จรูป โดยนำเอานิทานมาสร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สอนซ่อมเสริม และเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลินจากรูปภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังเป็การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

                                                                      นางวัลลภา ประหารข้าศึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 361717, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #บทเรียนสำเร็จรูป

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

sr
IP: xxx.186.137.241
เขียนเมื่อ 

I love stories. I believe stories with pictures make learning easier and much more interesting. I know that creating a book takes a lot of effort and time. Not everyone can do that. I congratulate you.

I have read the book (The Hen and The Golden Egg) and found many issues in English for students. I think these issues could become sources of confusion in using English later. These issues should be resolved for the sake of learning students.

To illustrate the issues in this lesson book: (The story begins in frame 4 with)

<< กรอบที่ 4

A husband and his wife lived in a hut. They were the poor.

They kept ducks and hens for selling some eggs.

Look ! she fed them.

I want to know about this story.

Question :

1. Where did the husband and his wife live ?.............................

2. What did they keep ducks and hens for ?..............................

>>

To see the issues:

[[

The use of past tense without any 'time reference' (such as 'Once upon a time', 'In the year 123' or 'In the beginning') is an issue in English. Past tense is usually used with "a definite time reference in the past". For examples 'I went to a movie "last night".', and 'It rained "yesterday".'. Only, when a definite time reference is already known then it can be omitted for brevity. For examples: (1) 'I went to the market "this morning". I bought some fish.'; (2) 'We had noodles for lunch.' or 'we ate noodles for lunch today.' (3) 'I got a job when I finished high school.' [Discuss this example ;-).]

Note: Present Perfect tense ('I have gone to a movie.', 'It has rained.') is used for indefinite (without a time reference) past. ["Perfect" should be understood as 'Completed (ended) at "some" unspecified time before "now"'.]

'They were the poor.' refers to a part of a population which is classified as 'rich' and 'poor'; 'the poor' denotes more permanent quality of the population. 'They were poor.' would adequately describe the economic status of the man and his wife without inferring that they were 'definitely' classified. The point here is that there are "subtle" differences between the two sentences. Though, both are grammatically correct, their meanings are different.

'They kept ducks and hens for selling some eggs.' means ducks and hens were kept so that the ducks and the hens could sell some eggs. 'They kept (some) ducks and hens for eggs to sell.' would say ducks and hens were kept so that they (the man and his wife) sell eggs. [Note. 'some' is sometimes used to say 'not many' in polite conversations. 'a few' also means 'some but not many'. 'a lot' means 'many'. 'lots' means 'very large quantity' ;-). ]

'Once upon a time, there were a man and his wife.

They were poor. They lived in a hut.

They kept ducks and hens so that they could sell eggs.'

[Please look up 'a shack', 'a shanty' and 'a shed'. They all mean a roughly built dwelling like 'a hut'.]

Look ! she fed them. < Look! She is feeding them.>

We shouldn't call someone now to look at the past. There is very likely nothing left to see now.

I want to know about this story. <'I want to know more of this story.' or 'I want to know what this story is about.' >

< 'to know about' = 'to learn

Question :

1. Where did the husband and his wife live ?.............................

Generally, a question like 'Where do you live?' would be answered with 'We live in XYZ village.' or 'I live at 99 ABC Road.'

If we want to know the type of building where they (the man and his live) lived, we would ask 'What type of house did they (the man and his wife) live?'. Then, answers like 'in a hut', 'in a two-storey house' and 'in an apartment' would be correct.

2. What did they keep ducks and hens for ?..............................

The man and his wife kept ducks and hens for their (ducks' and hens') "eggs to sell". A less confusing sentence could be 'The man and his wife kept ducks and hens "so that" they could sell eggs'. Note: they would sell "eggs" not just "some" eggs.]]

More issues are found in other pages. It is enough to say that this book offers a good lesson in "Moral" but not in "English". When these issues are resolved, this book would be a very good lesson book. For the sake of students, I beg revisions of this lesson book before they are used in class.

[Note. I do have access to เจนนี่. (ม.ป.ป.). แมไกกับไขทองคํา : The Hen and the Golden Egg. กรุงเทพฯ ; อักษรเจริญทัศน. to clarify where the issues in English come from.]

sr
IP: xxx.186.137.241
เขียนเมื่อ 

I made a mistake in my last blog. In the last paragraph I said

>> For the sake of students, I beg revisions of this lesson book before "they are" used in class. <<

I should have said

[[ For the sake of students, I beg revisions of this lesson book before "it is" used in class.]]

My mistake came from thinking about "other lesson books in the series" when I was talking about one page of one book. This is a source of confusion in English. In Thai, we would not have this issue ;-).

sr
เขียนเมื่อ 

One more mistake ;-)

In the last note (paragraph), I said

>> [Note. I do have...] <<

I meant to say

[... I do not have...].

So, we can make mistakes while we do things. But, the biggest mistake is "not to correct our mistakes".