การประชุมประเมินผลการทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

   การประชุมประเมินผลการทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้ทำการประชุมประเมินการทำงานของ ( KM )  และโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของจังหวัด

                                 

      ในการประชุมครั้งนี้มี อาจารย์ สมพร มีแสงแก้ว  และ อาจารย์ บุณสิน จิตตประพันธ์  เป็นประธานในการจัดการประชุม

       ในการประชุมได้มีการนำเสนอโครงการต่างๆ จำนวน 24 โคงการ ซึ่งเป็นโครงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของจังหวัดชุมพร  ในแต่ละโครงการมีการเสนอขั้นตอนการปฏิบัติ และจัดทีมที่จะทำโครงการต่างๆ

           

       ในส่วนของการจัดทำแผนงานของ ( KM ) ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับสมถรรนะต่างๆ ให้บุคลากรทุกท่านทราบ และให้ทุกแผนกไปจัดทำวิสัยทัศน์ของแต่ละแผนก เพื่อที่จะนำมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

                                       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)