เพลงจังหวัดปทุมธานี


จังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ คือ เมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมแก้ว ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง และลำลูกกา

เกือบสามสิบปี ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนประกอบของพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อนๆ หรือคนรู้จัก มักจะเกิดข้อสงสัยเสมอว่าปทุมธานีอยู่ตรงส่วนไหนของเมืองไทย ใช่รังสิตหรือเปล่า หรือว่าเป็นสามโคก จากคำถามเหล่านี้บ่อยครั้งเข้า ทำให้สันนิษฐานได้ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักจังหวัดปทุมธานี แต่จะเนื่องจากสาเหตุใดก็ช่างเถอะ ขอนำเสนอเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดปทุมธานีตามประสาคนมีเพลงเพื่อจะได้เป็นแนวทางไขข้อสงสัยของท่านที่อยากรู้จักปทุมธานี ถ้าจะลองฟังให้ก็อปปี้ลิงค์แต่ละเพลงไปวางที่ช่องแอดเดรสแล้ว ENTER

เพลงขวัญเมืองปทุมธานี

http://www.supload.com/listen?s=8lsSrt

คำร้อง – ทำนอง- ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว

ดินแดนเมืองเก่าที่เชื้อชาวมอญ

เข้ามาอาศัยพึ่งไทยพ้นความเดือดร้อน

นำบัวถวายภูธร ธ ตั้งนามประทุมธานี

นครธรรมมะค่าสูงล้ำ

พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดูเสริมดี

พระตำหนักรวมใจเทิดไท้แด่องค์จักรี

ร่มเย็นด้วยบารมีคุ้มครองไทยให้สุขโดยธรรม

สดใสเจ้าพระยาหล่อเลี้ยงไร่นา

ทั้งคลองประปาส่งน้ำ

ปทุมธานีก้าวหน้าอุตสาหกรรม

มีวัฒนธรรมประเพณีที่เราภูมิใจ

ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว

ศาลหลักเมืองเราเครื่องรางดีมากมาย

ทั้งพระยอดธง เทวรูปองค์นารายณ์

พระปางมารวิชัยล้วนเป็นขวัญเมืองปทุมธานี

เพลงสามโคก

http://www.supload.com/listen?s=ntk8Ra

คำร้อง บุญรัตน์ บุญยศ

ทำนอง-ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

สามโคกเมืองเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยา

ถิ่นฐานชาวมอญที่มาพึ่งบารมีชาติไทย

จวบจนลูกหลานสืบสานเชื่อมโยงสายใย

วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ประเพณีของไทยรามัญ

สามโคกเมืองนี้เป็นแหล่งทำกินที่อุดม

ทำสวนไร่นาเหมาะสมรื่นรมย์ร่มเย็นมานาน

เลื่องชื่อลือนามตุ่มสามโคกเครื่องดินปั้น

โบราณสถานสำคัญเตาโอ่งอ่างรู้จักกันดี

ก่อนกาลออกพรรษาเดือนสิบเอ็ด

พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จที่เมืองสามโคกแห่งนี้

ชาวบ้านนำบัวถวายเหนือหัวจักรี

ทรงตั้งให้เป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีสืบมา

สามโคกเมืองงามด้วยประเพณีร่ำลือไกล

คนสามโคกมีน้ำใจกว้างใหญ่เหมือนเจ้าพระยา

ปากห่างคลอเคล้าหยอกเย้าคู่กันเริงร่า

แม้ใครอยู่เดียวเอ้กาเชิญเที่ยวมาสามโคกจะโชคดี

เพลงเมืองปทุมธานี

https://www.opendrive.com/files/?10866814_3lr2e

อำเภอเมืองปทุมธานี ถิ่นนี้ของดีมากล้น

ลุ่มเจ้าพระยาเมื่อได้มาเยือนยล เอมอิ่มกมลชื่นชลหรรษา

เหนือเชื่อมสามโคก ตะวันตกลาดหลุมแก้วงามตา

ลงทางใต้ปากเกร็ดดอนเมืองแดนฟ้า ตะวันออกธัญญะ ลำลูกกา คลองหลวง

อำเภอเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่บางกะดีมาก่อน

ย้ายมาบางปรอกเปลี่ยนชื่อตามขั้นตอนเป็นภาพสะท้อนอดีตทั้งปวง

สมบูรณ์นาไร่ เกษตรก้าวไกลค้าขายชื่นทรวง

ไทยรามัญจีนอิสลามไม่ลวง สามัคคีห่วงหวง ทุกตำบลมีน้ำใจ

บางคูวัด บางพูด บางเดื่อ บ้านฉาง

หลักหก บ้านกลาง สวนพริกไทย บางพูน บ้านใหม่

บางหลวง บางปรอก บ้านกระแชง บางขะแยงไม่ไกล

ผ่านไปถึงบางกะดี

อำเภอเมืองปทุมธานี ถิ่นนี้ของดีทุกย่าน

ก๋วยเตี๋ยวเรือเลื่องชื่อมานาน กุ้งเต้น ลอนตาล ตระการประเพณี

ศาลหลักเมืองนำชัยรูปปั้นนารายณ์เครื่องรางมากมี

เชิญมาเที่ยวให้ทั่วเพื่อความเปรมปรีดิ์อำเภอเมืองถิ่นนี้พร้อมยินดีต้อนรับเอย

เพลงลาดหลุมแก้ว

http://www.supload.com/listen?s=y53qOG

คำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

ณ ทางประจิมริมเจ้าพระยา

แต่เดิมนานมาชาวประชายากเข็ญ

เรื่องการติดต่อราชการจำเป็น

มหาดไทยเห็นความสำคัญจึงตั้งอำเภอ

พื้นที่มีน้อยจึงต้องเปลี่ยนแปลง

มาตั้งอยู่ที่ระแหงประชาร่วมแรงเสนอ

สุดท้ายย้ายที่ว่าการอำเภอ

ใช้ชื่อขานเกร่อ “ลาดหลุมแก้ว" แหล่งรวมความดี

แก้วเป็นศรีนั้นมีหลากหลาย

หลวงพ่อดำที่พึ่งทางใจ ลำตัดหน้าไม้ ดังไปทุกที่

โบราณวัตถุอายุหลายล้านปี

เขานำมาสร้างเจดีย์ทั่วธานีเรียก “เจดีย์หอย"

ลาดหลุมแก้วนี้เลือดชาวนาไทย

ข้าวล้มตอซังลือไกลต่างภูมิใจไม่น้อย

สาวงามสะพรั่งดังนางฟ้าเลิศลอย

เหนือหนึ่งในร้อยสาวปทุมธานีที่งาม

เพลงธัญบุรี

http://www.supload.com/listen?s=N0L0pN

คำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

ทุ่งหลวงป่าพงรกชัฏดินดี

ขาดน้ำชั่วนาตาปีด้วยไม่มีคลอง

รัชกาลที่ห้าทรงพระปรีชาไตร่ตรอง

เล็งเห็นประโยชน์ทั้งผองโปรดสร้างคลองสู่ท้องทุ่งนี้

ทั่วทั้งเขตคามเมื่อคลองเชื่อมมา

ข้าวงามเต็มท้องทุ่งนาได้ฉายา “ธัญญบูรี"

ทรงตั้งเป็นเมืองรุ่งเรืองสืบมานานปี

เลียบคลองรังสิตสายนี้ถึงคลองหกที่ตั้งตัวเมือง

ธัญญบูรีมีสี่อำเภอด้วยกัน

หนองเสือ คลองหลวง เมืองธัญญ์ และลำลูกกาลือเลื่อง

มูลจินดารามเป็นวัดเก่าแก่รุ่งเรือง

ธัญญบูรีฟูเฟื่องสมเป็นเมืองข้าวเรื่อยมา

ธัญบุรีเมืองนี้ร่มเย็น

ประทับใจเมื่อมาพบเห็นเหมือนเป็นกุศลบุญตา

แวะชมธรรมชาติฝั่งคลองและท้องทุ่งนา

ก๋วยเตี๋ยวเรือรสโอชาริมคลองรังสิตธัญบุรี

เพลงหนองเสือ

http://www.supload.com/listen?s=Ie5xUJ

คำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

อย่าไปหลงเชื่อคำใคร

หนองเสือแม้ชื่อดุร้ายความจริงไม่ใช่บ้านป่า

เป็นแหล่งทำกินผืนดินได้พัฒนา

หนองเสือเจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาพระเจ้าหลวง

สร้างคลองเหนือใต้เชื่อมโยง

ธ มีพระราชประสงค์ขุดคลองส่งน้ำทุกช่วง

จากระพีพัฒน์ขุดลัดไร่นาทั้งปวง

ถึงคลองรังสิตลุล่วงทวยราษฎร์ชื่นทรวงซึ้งบารมี

เกษตรกรรมก้าวไกล

ช่วยเสริมแรงใจของชนชาวไทยที่นี่

ข้าวงามตระการสวนส้มเขียวหวานรสดี

รู้รักสามัคคีเป็นศรีหนองเสือมานาน

อย่าไปหลงเชื่อคำใคร

หนองเสือไม่อันตรายคนมีน้ำใจทุกย่าน

ได้มาหนองเสือไม่เบื่อมีแต่ชื่นบาน

สายใยเชื่อมใจสัมพันธ์ชิมส้มเขียวหวานแล้วลืมไม่ลง

เพลงคลองหลวง

http://www.supload.com/listen?s=c72XH2

คำร้อง - ทำนอง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

อำเภอคลองหลวงแต่เดิมนั้นเป็นป่า

สัตว์ใหญ่น้อยนานาต่างมาอาศัย

มีฝูงช้างหากินทั่วไป

ทุกคนพร้อมใจขานนามว่า “ท่าโขลง"

รัชกาลที่ห้ามีพระราโชบาย

ให้ขุดสร้างคลองขยายใกล้ไกลเชื่อมโยง

พลิกพื้นดินทำกินให้มั่นคง

ดังพระราชประสงค์องค์มหาราชา

เป็นเลิศด้านพระธรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำค่า

เป็นแหล่งรวมปัญญาการศึกษาชั้นยอดเยี่ยม

ยากจะหาที่ใดมาทัดเทียม

อำเภอคลองหลวงนี้เปี่ยมสมบูรณ์ด้วยความเจริญ

อำเภอคลองหลวงตั้งอยู่คลองสอง

หากวันใดพี่น้องผ่านมาขอเชิญ

แวะเที่ยวชมคลองหลวงให้เพลิดเพลิน

คนคลองหลวงไม่ห่างเหินมิตรไมตรีมีน้ำใจ

เพลงลำลูกกา

http://www.supload.com/listen?s=EoteX6

คำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

บึงน้ำมีลำธารไหลมาบรรจบกัน

เป็นสัญลักษณ์สำคัญรูปตีนกาในทุ่งหลวง

ผึ้งนกกามาอาศัยทำรังรวง

ชาวประชาทั้งปวงขนานนามว่า “ลำลูกกา"

เหนือหัวพระปิยมหาราช

ปรีชาเปรื่องปราชญ์ทรงดำริจะพัฒนา

เขตทุ่งหลวงเป็นที่ทำกินของไพร่ฟ้า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง

ลำลูกกาเจริญรุ่งเรือง

ศีลธรรมกระเดื่องเน้นย้ำบุญกรรมสนอง

วัดพืชอุดมได้เยี่ยมชมขนลุกขนพอง

นรกภูมิจำลองสร้างไว้เตือนใจเรื่อยมา

ทุ่งหลวงลำลูกกามีสิบสี่คลอง

ใช้เรือสัญจรลอยล่องอาศัยคลองทำสวนไร่นา

ทั้งประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา

ทรัพย์ในดินมีค่าคนลำลูกกาน้ำใจดี

ปทุมธานีมาไม่ยาก

http://www.supload.com/listen?s=XHoqrq

คำร้อง-ทำนอง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

ปทุมธานีนี้มาไม่ยากหรอก

ฉันจะช่วยบอกหนทางถ้าโทรมาหา

รักกันชอบกันวันว่างขอเชิญแวะมา

เยี่ยมเยียนเที่ยวหาเชิญมาปทุมธานี

ปทุมธานีนั้นมีคนน่ารัก

แม้ได้รู้จักฝากใจจะไม่หน่ายหนี

ทั้งไทยพุทธ พราหมณ์ อิสลาม คริสต์ล้วนคนดี

ถิ่นบัวงามนี้เป็นเมืองศูนย์รวมน้ำใจ

ปทุมธานีร่มเย็นเหมือนเจ้าพระยา

ที่หล่อเลี้ยงไร่นาสมบูรณ์ประชาหน้าใส

มีวัฒนธรรม ประเพณีเชื่อมโยงสายใย

สังคมชื่นชมลือไกลแบบอย่างไทยเชื้อชาวรามัญ

ปทุมธานีนี้มาไม่ยากหรอก

ฉันจะช่วยบอกเล่าความสิ่งงามสร้างสรรค์

รักความรื่นเริงขอเชิญเที่ยวเปิงสงกรานต์

ส่งข้าวแช่กันร่วมงานปทุมธานี

เพลงของดีเมืองปทุมฯ

http://www.supload.com/listen?s=5o931G

คำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา สีนากสุก

เมืองปทุมธานีมีบัวหลวงงาม

พระตำหนักรวมใจค่าล้ำสดใสลำเจ้าพระยา

ประเพณีมอญเชื้อชาวมอญรับสืบทอดมา

ลาดหลุมแก้วมีสิ่งดีล้ำค่า พลับพลา พระผอมเคร่งขรึม

ถิ่นข้าวงามเรืองนามธัญบุรี

ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตรสดีได้ชิมติดใจไม่ลืม

ทั่วถิ่นคลองหลวงโชติช่วงรสพระธรรมด่ำดื่ม

มหาวิทยาลัย ตลาดไท แสนปลื้มก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ชุ่ม...ชื่นใจเมื่อไปหนองเสือ

ผู้คนเอื้อเฟื้อสามัคคีมีน้ำใจงาม

ลำลูกกาเสริมศรัทธาอุราชื่นฉ่ำ

วัดพืชอุดมสอนสังคมรักดีเช้าค่ำ

แหล่งรวมเทิดวีรกรรมอนุสรณ์สถาน

เมืองสามโคกไม่โศกเหมือนท่านภู่กล่าว

ท้องทุ่งริมทางปากห่างคลอเคล้าคู่กันเริงรื่นชื่นหวาน

สาวมอญคนสวยเกล้ามวยเล่นสาดน้ำสงกรานต์

เตาโอ่งอ่าง อิฐมอญ ลอนตาล ล้วนของดีที่เมืองปทุมฯ

เพลง ปทุมทัศนา

http://www.supload.com/listen?s=rZw75t

คำร้อง-ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา สีนากสุก

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

เมืองปทุมธานีของดีมากมาย

ขอเชิญมาไหว้ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นมิ่งขวัญ

ชมเรือนแพขาวริมเจ้าพระยา อารามสำคัญ

เยือนแหล่งโบราณหลุมหลบภัยสงครามบูรพา

สามโคกเมืองเก่าริมเจ้าพระยา

ถิ่นมอญไพร่ฟ้าถวายบัวเหนือหัวโปรดปราน

ครั้งเสด็จเดือนสิบเอ็ดเทศกาล

เปลี่ยนสามโคกขานว่าประทุมธานีสืบมา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

ลาดหลุมแก้วนั้นมีของดีค่าล้ำ

ไหว้หลวงพ่อดำ ตลาดร้อยปี วัดเจดีย์หอย

เที่ยววัดบัวขวัญวัตถุโบราณไม่น้อย

ลำตัดเพลงฉ่อย ข้าวล้มตอซังขุมคลังปัญญา

ธัญบุรีข้าวดีจึ่งได้ฉายา

ย่านศูนย์การค้า ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตริมคลอง

เชิญเที่ยวชมบัว สวนสนุก ท้องฟ้าจำลอง

สนใจเชิญจองฝึกมวยไทยป้องกันกายา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

หนองเสือจงอย่าหลงเชื่อคำใคร

ใช่เมืองดุร้ายมีน้ำใจสมัครสมาน

เที่ยววัดบึงบาชมโบสถ์หลังคาห้าชั้น

ชิมส้มเขียวหวาน แก้วมังกรรสดีโอชา

ลำลูกกาแหล่งรวมเทิดวีรกรรม

ทั่วแดนสยามศึกสำคัญสร้างอนุสรณ์

วัดพืชอุดมบ่มจิตใจให้พึงสังวร

บาปบุญตามย้อนนรกสวรรค์เห็นกันด้วยตา

คลองหลวงโชติช่วงพระศาสนา

แหล่งรวมการค้า การศึกษา นานาศาสตร์ศิลป์

เยือนวัดปัญญาฯ ธรรมกาย ตลาดไททำกิน

หออัครศิลปินเทิดองค์ปิ่นนครา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

เพลงขวัญเมืองปทุมธานี
https://www.youtube.com/watch?v=Wp96RAMQJoQ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

คำร้อง ทำนอง- ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ
ผ่านวงษ์
ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว
ดินแดนเมืองเก่าที่เชื้อชาวมอญ

เข้ามาอาศัยพึ่งไทยพ้นความเดือดร้อน
นำบัวถวายภูธร ธ ตั้งนามประทุมธานี

นครธรรมมะค่าสูงล้ำ

พุทธ อิสลาม คริสต์
พราหมณ์ฮินดูเสริมดี
พระตำหนักรวมใจเทิดไท้แด่องค์จักรี
ร่มเย็นด้วยบารมีคุ้มครองไทยให้สุขโดยธรรม

สดใสเจ้าพระยาหล่อเลี้ยงไร่นา
ทั้งคลองประปาส่งน้ำ

ปทุมธานีก้าวหน้าอุตสาหกรรม
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เราภูมิใจ

ถิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว
ศาลหลักเมืองเราเครื่องรางดีมากมาย

ทั้งพระยอดธง
เทวรูปองค์นารายณ์
พระปางมารวิชัยล้วนเป็นขวัญเมืองปทุมธานี
เพลงสามโคก

คำร้อง บุญรัตน์ บุญยศ

ทำนอง-ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ
ผ่านวงษ์
สามโคกเมืองเก่าตั้งอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยา
ถิ่นฐานชาวมอญที่มาพึ่งบารมีชาติไทย
จวบจนลูกหลานสืบสานเชื่อมโยงสายใย
วัฒนธรรมยิ่งใหญ่ประเพณีของไทยรามัญ

สามโคกเมืองนี้เป็นแหล่งทำกินที่อุดม
ทำสวนไร่นาเหมาะสมรื่นรมย์ร่มเย็นมานาน

เลื่องชื่อลือนามตุ่มสามโคกเครื่องดินปั้น
โบราณสถานสำคัญเตาโอ่งอ่างรู้จักกันดี

ก่อนกาลออกพรรษาเดือนสิบเอ็ด
พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จที่เมืองสามโคกแห่งนี้

ชาวบ้านนำบัวถวายเหนือหัวจักรี
ทรงตั้งให้เป็นเมืองตรีชื่อประทุมธานีสืบมา

สามโคกเมืองงามด้วยประเพณีร่ำลือไกล
คนสามโคกมีน้ำใจกว้างใหญ่เหมือนเจ้าพระยา

ปากห่างคลอเคล้าหยอกเย้าคู่กันเริงร่า
แม้ใครอยู่เดียวเอ้กาเชิญเที่ยวมาสามโคกจะโชคดี
เพลงเมืองปทุมธานี

อำเภอเมืองปทุมธานี
ถิ่นนี้ของดีมากล้น
ลุ่มเจ้าพระยาเมื่อได้มาเยือนยล
เอมอิ่มกมลชื่นชลหรรษา
เหนือเชื่อมสามโคก
ตะวันตกลาดหลุมแก้วงามตา
ลงทางใต้ปากเกร็ดดอนเมืองแดนฟ้า
ตะวันออกธัญญะ ลำลูกกา คลองหลวง
อำเภอเมืองปทุมธานี
ตั้งอยู่บางกะดีมาก่อน
ย้ายมาบางปรอกเปลี่ยนชื่อตามขั้นตอนเป็นภาพสะท้อนอดีตทั้งปวง

สมบูรณ์นาไร่ เกษตรก้าวไกลค้าขายชื่นทรวง

ไทยรามัญจีนอิสลามไม่ลวง
สามัคคีห่วงหวง ทุกตำบลมีน้ำใจ
บางคูวัด บางพูด
บางเดื่อ บ้านฉาง
หลักหก บ้านกลาง
สวนพริกไทย บางพูน บ้านใหม่
บางหลวง บางปรอก
บ้านกระแชง บางขะแยงไม่ไกล
ผ่านไปถึงบางกะดี

อำเภอเมืองปทุมธานี
ถิ่นนี้ของดีทุกย่าน
ก๋วยเตี๋ยวเรือเลื่องชื่อมานาน
กุ้งเต้น ลอนตาล ตระการประเพณี
ศาลหลักเมืองนำชัยรูปปั้นนารายณ์เครื่องรางมากมี

เชิญมาเที่ยวให้ทั่วเพื่อความเปรมปรีดิ์อำเภอเมืองถิ่นนี้พร้อมยินดีต้อนรับเอย
เพลงลาดหลุมแก้ว

คำร้อง - ทำนอง -
ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ
เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ
ผ่านวงษ์

ทางประจิมริมเจ้าพระยา
แต่เดิมนานมาชาวประชายากเข็ญ

เรื่องการติดต่อราชการจำเป็น
มหาดไทยเห็นความสำคัญจึงตั้งอำเภอ

พื้นที่มีน้อยจึงต้องเปลี่ยนแปลง
มาตั้งอยู่ที่ระแหงประชาร่วมแรงเสนอ

สุดท้ายย้ายที่ว่าการอำเภอ
ใช้ชื่อขานเกร่อ ลาดหลุมแก้ว" แหล่งรวมความดี

แก้วเป็นศรีนั้นมีหลากหลาย
หลวงพ่อดำที่พึ่งทางใจ ลำตัดหน้าไม้
ดังไปทุกที่
โบราณวัตถุอายุหลายล้านปี
เขานำมาสร้างเจดีย์ทั่วธานีเรียกเจดีย์หอย"

ลาดหลุมแก้วนี้เลือดชาวนาไทย
ข้าวล้มตอซังลือไกลต่างภูมิใจไม่น้อย

สาวงามสะพรั่งดังนางฟ้าเลิศลอย
เหนือหนึ่งในร้อยสาวปทุมธานีที่งาม
เพลงธัญบุรี

คำร้อง - ทำนอง -
ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ
เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ
ผ่านวงษ์
ทุ่งหลวงป่าพงรกชัฏดินดี
ขาดน้ำชั่วนาตาปีด้วยไม่มีคลอง

รัชกาลที่ห้าทรงพระปรีชาไตร่ตรอง
เล็งเห็นประโยชน์ทั้งผองโปรดสร้างคลองสู่ท้องทุ่งนี้

ทั่วทั้งเขตคามเมื่อคลองเชื่อมมา
ข้าวงามเต็มท้องทุ่งนาได้ฉายา
ธัญญบูรี"

ทรงตั้งเป็นเมืองรุ่งเรืองสืบมานานปี
เลียบคลองรังสิตสายนี้ถึงคลองหกที่ตั้งตัวเมือง

ธัญญบูรีมีสี่อำเภอด้วยกัน
หนองเสือ คลองหลวง เมืองธัญญ์
และลำลูกกาลือเลื่อง
มูลจินดารามเป็นวัดเก่าแก่รุ่งเรือง
ธัญญบูรีฟูเฟื่องสมเป็นเมืองข้าวเรื่อยมา

ธัญบุรีเมืองนี้ร่มเย็น
ประทับใจเมื่อมาพบเห็นเหมือนเป็นกุศลบุญตา

แวะชมธรรมชาติฝั่งคลองและท้องทุ่งนา
ก๋วยเตี๋ยวเรือรสโอชาริมคลองรังสิตธัญบุรี
เพลงหนองเสือ

คำร้อง - ทำนอง -
ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ
เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ
ผ่านวงษ์
อย่าไปหลงเชื่อคำใคร

หนองเสือแม้ชื่อดุร้ายความจริงไม่ใช่บ้านป่า

เป็นแหล่งทำกินผืนดินได้พัฒนา
หนองเสือเจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาพระเจ้าหลวง

สร้างคลองเหนือใต้เชื่อมโยง

มีพระราชประสงค์ขุดคลองส่งน้ำทุกช่วง
จากระพีพัฒน์ขุดลัดไร่นาทั้งปวง
ถึงคลองรังสิตลุล่วงทวยราษฎร์ชื่นทรวงซึ้งบารมี

เกษตรกรรมก้าวไกล

ช่วยเสริมแรงใจของชนชาวไทยที่นี่

ข้าวงามตระการสวนส้มเขียวหวานรสดี
รู้รักสามัคคีเป็นศรีหนองเสือมานาน

อย่าไปหลงเชื่อคำใคร

หนองเสือไม่อันตรายคนมีน้ำใจทุกย่าน

ได้มาหนองเสือไม่เบื่อมีแต่ชื่นบาน
สายใยเชื่อมใจสัมพันธ์ชิมส้มเขียวหวานแล้วลืมไม่ลง

เพลงคลองหลวง
https://www.youtube.com/watch?v=QCsF1BLWqHE

คำร้อง - ทำนอง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

อำเภอคลองหลวงแต่เดิมนั้นเป็นป่า

สัตว์ใหญ่น้อยนานาต่างมาอาศัย

มีฝูงช้างหากินทั่วไป

ทุกคนพร้อมใจขานนามว่า ท่าโขลง

รัชกาลที่ห้ามีพระราโชบาย

ให้ขุดสร้างคลองขยายใกล้ไกลเชื่อมโยง

พลิกพื้นดินทำกินให้มั่นคง

ดังพระราชประสงค์องค์มหาราชา

เป็นเลิศด้านพระธรรมอุตสาหกรรมสุดล้ำค่า

เป็นแหล่งรวมปัญญาการศึกษาชั้นยอดเยี่ยม

ยากจะหาที่ใดมาทัดเทียม

อำเภอคลองหลวงนี้เปี่ยมสมบูรณ์ด้วยความเจริญ

อำเภอคลองหลวงตั้งอยู่คลองสอง

หากวันใดพี่น้องผ่านมาขอเชิญ

แวะเที่ยวชมคลองหลวงให้เพลิดเพลิน

คนคลองหลวงไม่ห่างเหินมิตรไมตรีมีน้ำใจ

เพลงลำลูกกาคำร้อง - ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

บึงน้ำมีลำธารไหลมาบรรจบกัน

เป็นสัญลักษณ์สำคัญรูปตีนกาในทุ่งหลวง

ผึ้งนกกามาอาศัยทำรังรวง

ชาวประชาทั้งปวงขนานนามว่า ลำลูกกา

เหนือหัวพระปิยมหาราช

ปรีชาเปรื่องปราชญ์ทรงดำริจะพัฒนา

เขตทุ่งหลวงเป็นที่ทำกินของไพร่ฟ้า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง

ลำลูกกาเจริญรุ่งเรือง

ศีลธรรมกระเดื่องเน้นย้ำบุญกรรมสนอง

วัดพืชอุดมได้เยี่ยมชมขนลุกขนพอง

นรกภูมิจำลองสร้างไว้เตือนใจเรื่อยมา

ทุ่งหลวงลำลูกกามีสิบสี่คลอง

ใช้เรือสัญจรลอยล่องอาศัยคลองทำสวนไร่นา

ทั้งประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา

ทรัพย์ในดินมีค่าคนลำลูกกาน้ำใจดี

เพลงปทุมธานีมาไม่ยาก

https://www.youtube.com/watch?v=AHXAa

คำร้อง-ทำนอง ไชยญาณ บุญยศ


เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติโชติ ผ่านวงษ์

ปทุมธานีนี้มาไม่ยากหรอก

ฉันจะช่วยบอกหนทางถ้าโทรมาหา

รักกันชอบกันวันว่างขอเชิญแวะมา

เยี่ยมเยียนเที่ยวหาเชิญมาปทุมธานี

ปทุมธานีนั้นมีคนน่ารัก

แม้ได้รู้จักฝากใจจะไม่หน่ายหนี

ทั้งไทยพุทธ พราหมณ์ อิสลาม คริสต์ล้วนคนดี

ถิ่นบัวงามนี้เป็นเมืองศูนย์รวมน้ำใจ

ปทุมธานีร่มเย็นเหมือนเจ้าพระยา

ที่หล่อเลี้ยงไร่นาสมบูรณ์ประชาหน้าใส

มีวัฒนธรรม ประเพณีเชื่อมโยงสายใย

สังคมชื่นชมลือไกลแบบอย่างไทยเชื้อชาวรามัญ

ปทุมธานีนี้มาไม่ยากหรอก

ฉันจะช่วยบอกเล่าความสิ่งงามสร้างสรรค์

รักความรื่นเริงขอเชิญเที่ยวเปิงสงกรานต์

ส่งข้าวแช่กันร่วมงานปทุมธานี

เพลงของดีเมืองปทุมฯคำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา สีนากสุก

เมืองปทุมธานีมีบัวหลวงงาม

พระตำหนักรวมใจค่าล้ำสดใสลำเจ้าพระยา

ประเพณีมอญเชื้อชาวมอญรับสืบทอดมา

ลาดหลุมแก้วมีสิ่งดีล้ำค่า พลับพลา พระผอมเคร่งขรึม

ถิ่นข้าวงามเรืองนามธัญบุรี

ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตรสดีได้ชิมติดใจไม่ลืม

ทั่วถิ่นคลองหลวงโชติช่วงรสพระธรรมด่ำดื่ม

มหาวิทยาลัย ตลาดไท แสนปลื้มก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ชุ่ม...ชื่นใจเมื่อไปหนองเสือ

ผู้คนเอื้อเฟื้อสามัคคีมีน้ำใจงาม

ลำลูกกาเสริมศรัทธาอุราชื่นฉ่ำ

วัดพืชอุดมสอนสังคมรักดีเช้าค่ำ

แหล่งรวมเทิดวีรกรรมอนุสรณ์สถาน

เมืองสามโคกไม่โศกเหมือนท่านภู่กล่าว

ท้องทุ่งริมทางปากห่างคลอเคล้าคู่กันเริงรื่นชื่นหวาน

สาวมอญคนสวยเกล้ามวยเล่นสาดน้ำสงกรานต์

เตาโอ่งอ่าง อิฐมอญ ลอนตาล ล้วนของดีที่เมืองปทุมฯ

เพลง ปทุมทัศนาคำร้อง-ทำนอง - ขับร้อง ไชยญาณ บุญยศ

เรียบเรียงเสียงประสาน ปรีชา สีนากสุก

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

เมืองปทุมธานีของดีมากมาย ขอเชิญมาไหว้ศาลหลักเมืองซึ่งเป็นมิ่งขวัญ

ชมเรือนแพขาวริมเจ้าพระยา อารามสำคัญเยือนแหล่งโบราณหลุมหลบภัยสงครามบูรพา

สามโคกเมืองเก่าริมเจ้าพระยา ถิ่นมอญไพร่ฟ้าถวายบัวเหนือหัวโปรดปราน

ครั้งเสด็จเดือนสิบเอ็ดเทศกาล เปลี่ยนสามโคกขานว่าประทุมธานีสืบมา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

ลาดหลุมแก้วนั้นมีของดีค่าล้ำ ไหว้หลวงพ่อดำ ตลาดร้อยปี วัดเจดีย์หอย

เที่ยววัดบัวขวัญวัตถุโบราณไม่น้อย ลำตัดเพลงฉ่อย ข้าวล้มตอซังขุมคลังปัญญา

ธัญบุรีข้าวดีจึ่งได้ฉายา ย่านศูนย์การค้า ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตริมคลอง

เชิญเที่ยวชมบัว สวนสนุก ท้องฟ้าจำลอง สนใจเชิญจองฝึกมวยไทยป้องกันกายา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

หนองเสือจงอย่าหลงเชื่อคำใคร ใช่เมืองดุร้ายมีน้ำใจสมัครสมาน

เที่ยววัดบึงบาชมโบสถ์หลังคาห้าชั้น ชิมส้มเขียวหวาน แก้วมังกรรสดีโอชา

ลำลูกกาแหล่งรวมเทิดวีรกรรม ทั่วแดนสยามศึกสำคัญสร้างอนุสรณ์

วัดพืชอุดมบ่มจิตใจให้พึงสังวร บาปบุญตามย้อนนรกสวรรค์เห็นกันด้วยตา

คลองหลวงโชติช่วงพระศาสนา แหล่งรวมการค้า การศึกษา นานาศาสตร์ศิลป์

เยือนวัดปัญญาฯ ธรรมกาย ตลาดไททำกิน หออัครศิลปินเทิดองค์ปิ่นนครา

(สร้อย) มาเถิดเชิญมา เที่ยวชมปทุมธานี เมืองคนดีล้วนมีไมตรีถ้วนหน้า

ชื่นใจได้เห็นร่มเย็นสมบูรณ์ไร่นา วัฒนธรรมล้ำค่าประเพณีของดีครบครัน

หมายเลขบันทึก: 358849เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2010 13:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มกราคม 2015 21:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี