ธรรมะคลายเครียด

ลูกหมู
ธรรมะคลายเครียด

เรามาเติมบุญและหนีบาปด้วยกัน โดยธรรมและการสวดพุทธคุณ

ธรรม อันเป็นเหตุให้เกิดสุข คือความสามัคคี แปลว่าความพร้อมเพรียงกัน คุณข้อนี้มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งจูงใจให้เราชื่นบานและเป็นผลให้เกิดความสุข “ความสำคัญของหมู่คณะทำให้เกิดความสุข” น่านำไปใช้ในองค์กร กองทัพ

สามัคคี ที่เรารุ้จักกันมี  2  อย่างคือ  กายสามัคคี และจิตสามัคคีต้องเกิดพร้อมกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

ธรรมที่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจการมีน้ำใจโอบอ้อมอารีไว้ได้นั้นมี  4 ประการ คือเรียกว่า สังคหวัตถุ ได้แก่

-        ความเผื่อแผ่แบ่งปันกัน

-        กล่าวถ้อยคำที่มีน้ำใจต่อกัน

-        ช่วยเหลือทำประโยชน์แก่กัน

-        ประพฤติตนสม่ำเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน

สามัคคีธรรม เป็นคุณสำคัญสำหรับหมู่คณะในยุคปัจจุบันเพราะเมื่อพร้อมเพรียงกันทั้งกายทั้งใจ อาจทำกิจตามหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงถึงที่สุด เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรที่จะยึดธรรมเครื่องบำรุงทางด้านจิตใจ เพิกเฉยในกิจการของหมู่คณะ ไม่ประพฤติตนเป็นคนโลเล ไม่เที่ยงธรรมต่อหน้าที่ พึงบำรุงอัธยาศัยให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน กล่าวประพฤติตนสม่ำเสมอ ควรแก่ฐานะของตน จะได้รับผลแห่งธรรม คือ ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยกันทำกิจสำเร็จ ลุล่วงตามหน้าที่บทบาทของแต่ละบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย  ธรรมะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้จักวางจิตใจให้สงบ

การสวดพระพุทธ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสติดีได้ ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเป็นประจำจะช่วยส่งผลบุญนี้ให้เราได้ เราเริ่มต้นตั้งแต่ นะโม พุทธัง ธรรมมัง สังฆัง  พุทธคุณ ธรรมคุณ  สังฆคุณ  พาหุงมหากา แล้วเราย้อนกลับมาข้างต้นเอาพุทธคุณห้องเดียว ห้องละ  1  จบต่อ 1 อายุ  เช่น อายุ 40 ปี สวดพระพุทธคุณ 41 จบทุกครั้งต้องเกินไป 1  ตลอดนะค่ะ ถ้าเราทำอย่างนี้ประจำจะได้ผลดี เราต้องทำให้เป็นประจำผลกุศลนี้จะส่งผลให้เราทุกคนที่ปฏิบัติในการสวดพระพุทธคุณจิตใจดีงามและจะส่งผลไปในทางที่ดีได้

การที่เราฝึกปฏิบัติธรรมให้จิตใจสงบโดยการ อ่านหนังสือบ้าง นั่งสมาธิบ้าง   การสวดมนต์หรือสวดพระพุทธคุณและการทำบุญทำทานก็ทำให้เรามีจิตใจโอบอ้อมอารีได้จะทำให้มีจิตใจสงบ  ใจเย็น โดยเฉพาะเราจะมีสมาธิในการทำงานทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

บาป เปรียบประดุจน้ำเสีย น้ำโสโครก ไม่เป็นที่ต้องการของใครๆ ทุกคนก็ใฝ่ฝันหา อุปมาดั่งน้ำสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเหมือนกับน้ำทิพย์ ทั้งบุญและบาปย่อมมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้

บุญ   ย่อมบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระทำของเราเองเท่านั้น ถ้าเราสร้างทำความดี  ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน ด้วยการมีปัญญาที่จะดำรงตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม สมาธิก็จะเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์

หากทุกคนเพียรพยายามเติมบุญให้แก่ตนอยู่เป็นนิตย์ ก็เสมือนว่าท่านได้เติมน้ำสะอาดเพื่อขับไล่น้ำที่เสียที่มีอยู่ในร่างกายของเรา ถ้าเราคิดจะตัดบาปออกจากตัวเรานั้นและไม่ให้บาปอกุศลมาเยือนเราได้ด้วยการอาศัยบุญที่เราสร้างอย่างเดียวเท่านั้นนะค่ะ

                                                                                                                        ขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมะคลายเครียด

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมะ

หมายเลขบันทึก: 358806, เขียน: 15 May 2010 @ 11:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ ช่วงนี้กำลังเครียดพอดีเลย อ่านแล้วช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ย