นักศึกษาสาธารณสุขกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสังคม

ส่วนร่วมขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสังคม

                ทั้ง  12   ชีวิต   ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่    จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี กว่าจะถึงจุดหมายก็เกือบค่ำ ตลอดเส้นทาง  ได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด   ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ  การประชุมได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ตลอด  2  วัน  กิจกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิต  นักศึกษา  ชาวสาธารณสุข  ต่างสถาบัน  การได้เข้าไปมีส่วนร่วมครั้งนี้ ทำให้เราได้เห็นมุมมอง   และความคิดของเขาเหล่านั้น  การให้โอกาส  และ การได้รับโอกาส  จึงเป็นสิ่งดีดี  ที่ทำให้สังคมพัฒนาขึ้น  เช่นเดียวกับแผนงานการพัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพได้มอบโอกาสแก่ต้นกล้า  (สาธารณสุขทุก ๆ สถาบัน)  ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสังคมต่อไป        ด้วยหัวใจและรอยยิ้ม  ของอาจารย์ที่ปรึกษา   และแกนนำนักศึกษาสาธารณสุขทั่วประเทศ  ที่ร่วมกันหาแนวความคิดและกิจกรรมดี ๆ    ขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสังคม  เมื่อวันที่  24  - 25  มิถุนายน  2549 ณ  เวลคัมจอมเทียนบีช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ความเห็น (0)