ประชุมปฏิบัติกรการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย

มหาวิทยาลัยราขภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2549  ณ  โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน plansru_kmความเห็น (0)