ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร ได้มีการประเมินหน่วยงานโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และประเมินบุคคล โดยลูกจ้างประจำ 1 คน เนื่องจากมีข้าราชการ 2 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน ซึ่งขณะนี้ข้าราชการได้ไปช่วยราชการที่จังหวัดนราธิวาส 1 คน

               ดูได้ที่... http://gotoknow.org/file/sobopochumphon/KM%20Test3.doc