ติดต่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

  ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง  ผศ.วงเดือน สุวรรณศิรี และดร.จรรจา สันตยากร มีความคิดเห็นที่ควรปรับปรุงได้แก่

1. ช่องว่างระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่

2. ควรมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน

3. ควรพัฒนาบรรยากาศองค์กร

4. ควรมีลำดับการตัดสินใจ

5. ควรมีการติดตามภาระกิจอย่างใกล้ชิด

6. มี two way communication

ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35634, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #ประกันคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)