• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

  ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ผศ.ภิรมย์ อ่อนเส็ง  ผศ.วงเดือน สุวรรณศิรี และดร.จรรจา สันตยากร มีความคิดเห็นที่ควรปรับปรุงได้แก่

1. ช่องว่างระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่

2. ควรมีระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจน

3. ควรพัฒนาบรรยากาศองค์กร

4. ควรมีลำดับการตัดสินใจ

5. ควรมีการติดตามภาระกิจอย่างใกล้ชิด

6. มี two way communication

ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ 
  หมายเลขบันทึก: 35634
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)