โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา


สื่อการเรียนการสอน

ชื่อโครงการ                    คณิตศาสตร์  กำไร  ขาดทุน

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ     นางวิลัย     ประทุมทอง

                                   ป52.02       52741249

หลักการและเหตุผล

          จากการที่ได้สอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มาเป็นเวลา  5 ปี  พบปัญหาคือ  ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์จะมีปัญหาที่สุดคือเรื่องการหากำไร  ขาดทุน  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุด  ในทุกๆ ปีจะต้องทำการสอนสองรอบด้วยกัน เพราะนักเรียนไม่เข้าใจการหากำไรจากทุน  หาทุนจากกำไร หรือ ขาดทุน  และการหาขาดทุนจากกำไร  ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนทำความเข้าใจได้ยากมาก   เพราะต้องหาจากเปอร์เซ็นที่โจทย์กำหนดให้

          จึงคิดทำโครงการผลิตบทเรียนสำเร็จรูปชุดนี้ขึ้นมา  โดยให้ชื่อว่า "คณิตศาสตร์  กำไร  ขาดทุน"  เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มความเข้าใจในเรื่องกำไร ขาดทุน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มากขึ้น  และเพิ่มประสิทธิภาพการสอนให้มากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

          1.   เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนเรื่องกำไร  ขาดทุน

          2.   เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

          3.   เพื่อให้นักเรียนคิดหากำไร ขาดทุนได้

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในกลุ่มสาระเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์

คำนิยามศัพท์

          ทุน  คือ  ราคาสิ่งของที่ซื้อมาเรียกว่า  ราคาซื้อหรือต้นทุน

          ราคาขาย  คือ  ราคาสิ่งของที่ขายไป

          กำไร  จะขายของได้กำไรเมื่อขายของได้เงินมากกว่าทุนที่ซื้อของนั้นมา

          ขาดทุน  จะขายของขาดทุนเมื่อขายของได้เงินน้อยกว่าทุนที่ซื้อของนั้นมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.   ได้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง คณิตศาสตร์  กำไร  ขาดทุน

          2.   นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง กำไร ขาดทุน

          3.   นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

          4.   นักเรียนสามารถคิดหากำไร ขาดทุนได้

          5.   นักเรียนนำวิธีการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1.  ศึกษาเนื้อหาในบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์  บทประยุกต์  ในเรื่อง กำไร  ขาด  

               ทุน  ทั้งในหนังสือเรียน  หนังสือเสริมบทเรียน  และแหล่งความรู้ต่างๆ  ทั่วไป

          2.   ศึกษาวิธีการทำบทเรียนสำเร็จรูปจากหนังสือต่างๆ

          3.   ออกแบบการทำสื่อการเรียนรู้พร้อมจัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำ

          4.   ลงมือปฏิบัติการผลิตบทเรียนสำเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร์

          5.   ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปและปรับปรุงแก้ไข

          6.   นำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องคณิตศาสตร์  กำไร  ขาดทุนไปใช้จริง

กระบวนการเรียนรู้

          1.   ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหมายของราคาทุน  ราคาขาย  กำไร  ขาดทุน

          2.   นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากข้อความที่ครูให้ไว้ในบทเรียน  เช่น  "ขายเสื้อได้กำไร  20%"

          3.   ให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากคำถามที่ให้ในบทเรียน  ลงในสมุดของนักเรียน

          4.    นักเรียนศึกษาบทสรุปเรื่องกำไร  ขาดทุน  ว่า  "กำไร  คือ  การขายสิ่งของได้เงินมากกว่าทุนที่ซื้อของนั้นมา  และ  ขาดทุน  คือ  ขายสิ่งของได้เงินน้อยกว่าทุนที่ซื้อของนั้นมา"

          5.   ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรม

          6.   ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ระยะเวลาในการจัดทำ

          วันที่  8  -  25    พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

งบประมาณที่ใช้จริง

          ค่าวัสดุอุปกรณ์     500  บาท

บรรณานุกรม

          แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดสอนง่าย  เรียนรู้ง่าย  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์; สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.);  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด; พ.ศ. 2550  

หมายเลขบันทึก: 355619เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2010 20:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 22:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

สวัสด๊ค่ะ...น้องธุรการ 2

พี่มาเป็นกำลังใจให้นะค่ะ สู้ สู้

สวัสดีค่ะ..

ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอให้โครงการผ่านนะคะ

เด็กฝาง

ขอบคุณนะคะพี่เขียวหวานที่มาเป็นกำลังใจให้

สู้ตายคะ

ขอบคุณนะคะเด็กฝาง

หวังว่าคงจะผ่านเหมือนกัน

ขอเพิ่มกระบวนการเรียนที่วางเอาไว้ภายในบทเรียนฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ข้อหนึ่ง คือ ได้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ...

แก้ไขและลงมือทำได้ ครับ ;)

อ่านแล้วปลื้มของเธอมากเลยอ่ะ

เราว่าถ้าเราอ่านผลงานของเธอ

เราก็น่าจะเก่งคณิตบ้างเนาะ ^_^

สวัสดีค่ะดาวดอกคูณสายเหนือ

เก่งแน่นอนเลยค่ะ

ดูคนทำสื่อสิคะ

ขอบคุณค่ะ

บทเรียนสำเร็จรูป เป็นสื่อนวัตกรรมฯ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้นักเรียนเป็นผู้เรียนเองทั้งหมดและทั้งกระบวนเรียน ตั้งแต่อ่านหน้าแรกจนจบหน้าสุดท้าย และมีเนื้อหา แบบฝึกหัดทบทวน วิธีการ สอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม

ครูจะมีบทบาทน้อยที่สุด ... เพราะเรากำลังสร้างสื่อชิ้นนี้ให้เขาเอาไปเรียนเองได้

แก้ไขกระบวนการเรียนครับ ;)

โ้อ้ ... ครูควรเข้าไปเกี่ยวกับกระบวนการเรียนเนื้อหานี้ให้น้อยที่สุดครับ

นั่นอยู่ที่การออกแบบสื่อ

เนื่องจากเด็ก ป.5 อ่านหนังสือออกแล้ว และยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

กระบวนการผิดอาจจะทำให้เดินผิดทางครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท