การสร้างภาพด้วยการเป่าสี  เป็นเทคนิคการสร้างภาพ
    อีกแบบหนึ่ง ที่ให้ภาพสวยงามและเกิดจินตนาการ
    เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
    และการใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์

                 ขั้นตอนการเป่าสี
          1. ผสมสี
          2. หยดสีลงบนกระดาษ
          3. ใช้หลอดกาแฟเป่าสีให้แตกกระจาย

             เทคนิคการเป่าสีให้ได้ภาพสวยงาม
    1. ผสมสีกับน้ำให้เหลวพอเหมาะไม่ข้นหรือเหลวเกินไป
    2. ใช้สีหลากหลาย
    3. ใช้กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ขึ้นไป
     4.  เป่าสีให้แตกกระจายรอบทิศทาง หากต้องการให้สี
         แตกกระจายไปทางใดเป็นพิเศษให้เอียงกระดาษเล็กน้อย
   5.  เมื่อเป่าสีเสร็จแล้วควรนำไปผึ่งลมประมาณ 30 นาทีให้แห้ง
       ไม่ควรนำไปผึ่งแดด เพราะจะทำให้กระดาษบิดไม่สวยงาม