ความรู้ใดเมื่อใฝ่รู้ย่อมรู้แน่

ด้อยสามารถอาจแก้เมื่อขวนขวาย

คุณธรรมเริ่มจากใจไปสู่กาย

สุขมิคลายรู้ไขว่คว้ามาครอบครอง

     จากหัวใจที่มุ่งมั่นหมั่นสำนึก

ดนตรีฝึกสร้างนิสัยได้ทั้งผอง

นาฏศิลป์เสริมด้วยช่วยกลั่นกรอง

ไทยล้วนคล่องดีเก่งสุขทุกคนเอย

(ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

 

     สร้างสำนึกฝึกฟังให้ฝังใจ

แล้วจำไว้วันว่างใช้สร้างสรรค์

ให้เกิดงานนาฏศิลป์มากอนันต์

ที่เหนือชั้นใครเห็นเป็นต้องชม

(ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)

 

     ธรรมชาติของลูกปูดูอย่างแม่

ฝึกแก่นแท้คนเพื่อชาติใช้นาฏศิลป์

สอนทั้งกายวาจาใจได้ดังจินต์

ถึงต่างถิ่นหัดก็เห็นเป็นพิมพ์เดียว

(ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์)