บทเรียนแรกของนิสิตปริญญาโท

Piang-or
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คิดว่ายาก แต่ต้องเต็มที่กับชีวิต

    ชีวิตคนช่างผกผัน   ฝันว่าจะตกงาน แต่ได้เรียน โอ้สวรรค์

         การเป็นนิสิต นักศึกษาปริญญาโท เป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถ เราจะเรียนพร้อมทำงาน หรือทำวิจัย ไปด้วย อย่างตลอดลอดฝั่งหรือไม่?

         ตามทฤษฎี  สุ จิ ปุ ริ คือ ต้อง อ่านมาก เขียนมาก ฟังมาก และคิดให้มาก ส่วนพูดให้พูดแต่สิ่งที่ดี ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป มิฉะนั้นจะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

         สิ่งสำคัญคือ ทำทุกอย่าง ต้องเต็มที่ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หากไม่ฝ่าฟัน สิ่งที่คิดว่ายาก มันไม่ยากอย่างที่คิด แต่ต้องเต็มที่กับชีวิต

         บทเรียนต่อไป คงต้องเจออะไรอีกมากมาย  ขอสัญญาว่าจะสร้างกำลังใจให้ตนเองเสมอ  ขอบคุณบุพการี ที่สร้างและสอนให้เข้มแข็งและเป็นกำลังใจแม้ผิดพลาด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาเรื่องราว : เรียนรู้ชีวิตความเห็น (0)