ความคาดหวังในการเรียน

  ติดต่อ

  CAI  
สามารถนำความรู้จากการพัฒนาสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CAI ที่พัฒนาขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานา นาโนเทคโนโลยี

หมายเลขบันทึก: 35176, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 03:10:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน#การแก้ปัญหา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)