GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความคาดหวังในการเรียน

CAI
สามารถนำความรู้จากการพัฒนาสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อ CAI ที่พัฒนาขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 35176
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)