รายงานค่ายเมื่อเดือนมีนาคมค่ะ รูปเยอะหน่อย เลยต้องตัดเป็น 4 ไฟล์

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4