สำหรับคนที่สนใจวาดภาพคนเหมือนบทนี้เราจะสอนการวาดส่วนต่างๆของร่างกายคนเพื่อเป็นการฝึกกายวิภาคและบทนี้เราจะวาดเกี่ยวกับดวงตากันครับ

ก่อนอื่นเราต้องวาดสัดส่วนโดยรวมของกระโหลกก่อนนะครับเพื่อให้รู้ตำแหน่งโดยรวมก่อน

ทำตามแบบ

ต่อไปเป็นขั้นตอนการเขียนตา

1.

ขึ้นโครงรูปวงกลมแล้วลงน้ำหนักแบบตอนทำวงกลมใส่ตาดำตรงกลาง

2.

ใส่เส้นขอบตาบน(เส้นเปลือกตา)

3.

เส้นเปลือกตาล่าง

4.

ทำเปลือกตา

5.

6.

แบ่งกึ่งกลางควงตาและใส่น้ำหนัก

ต่อไปเป็นขั้นตอนเขียนตา4ขั้นตอน

แบบที่2

ต่อไปเป็นการเขียนตา3ขั้นตอน

ต่อไปเป็นตัวอย่างการเขียนตาด้านข้าง

แก้วตาในลักษณะหันข้าง

ต้วอย่างการเขียนตาในแบบและอารมณ์ต่างๆ

ครับทั้งหมดที่นำมาให้ดูเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกเขียนตาคนครับ

ตานั้นมีความสำคัญมากในการเขียนรูปเหมือนเพราะถ้าเราเขียนตาไม่สวยรูปที่วาดก็จะไม่สวยและดูไม่มีชีวิตไปด้วยครับ

ฝึกเขียนตาให้มากๆนะครับเพราะมันเป็นจุดที่สำคัญมากบนใบหน้า

พยายามหาแบบเขียนตามาฝึกเขียนให้มากๆ

จุดสำคัญในการเขียนตาคือส่วนที่แสงกระทบแก้วตานั้นเป็นจุดที่สว่างที่สุดควรปล่อยขาวเลยไม่ต้องลงน้ำหนักและในจุดที่ดำก็ควรดำให้ได้น้ำหนักไม่ต้องกลัวเพราะการจะเขียนตาให้ใสและสวยไม่ใช่ว่าเขียนอ่อนแล้วตาจะใสแต่ยิ่งดำยิ่งดีเพราะน้ำหนักและความดำเป็นตัวทำให้ตาใสและเด่นชัด

ลองทำดูนะครับ