" การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน " แต่พอสิ้นปีมีบางหน่วยงานของวงการศึกษาออกใบอนุโมทนาบัตร  (การบริจาคเงินให้โรงเรียน) จากการที่บริจาค  10,000  บาท  เป็น  15,000  บาท  ฯ  หรือบางครั้งอาจไม่บริจาคเลยแต่เขียนใบอนุโมทนาบัตร  เป็นจำนวนเงินหลายบาท  เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษี  ถามว่า  ทำอย่างนี้ผิดกฏหมายไหมครับ ? ถ้าผิดใครเป็นคนผิด?  ( ผู้บริหารที่ลงชื่อ  หรือคนที่แก้ตัวเลขการบริจาค)