นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา Innovation

นวัตกรรมทางการศึกษา   Innovation

        หมายถึง การนำความคิดใหม่ ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ  หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิม หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงของเก่าให้ใหม่และเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการทดลอง พิสูจน์และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ    จนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าให้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรานำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น

ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา  

ประเภทตามเนื้องาน

1.       นวัตกรรมด้านระบบการศึกษา เช่น การศึกษารายบุคคล ระบบการสอนทางไกล การสอนระบบเปิด   การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.       นวัตกรรมด้านหลักสูตรเช่นหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่

3.       นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เช่น การสอนเป็นคณะ ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ศูนย์การเรียน การเรียนด้วยตนเอง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสอนแบบ คอนสทรัคทิวิสซึ่ม การสอนแบบคอล์แลปบอราทอรี่ (ร่วมมือกัน)

4.  นวัตกรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ วิทยุ       โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  การสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ      อินเทอร์เน็ต  (Web-based Instruction)หรือ e-Learning         

5.  นวัตกรรมด้านการประเมินผล เช่น การวัดผลแบบอิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ การวัดผล            ก่อนเรียน การวัดผลหลังเรียน การวิเคราะห์ ข้อสอบ     

6.  นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา การใช้ทฤษฎีบริหารจัดการ การใช้ คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ

กระบวนของการพัฒนานวัตกรรม

     นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยทั่วไปมักเกิดจากความต้องการในการแก้ปัญหาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ดังนั้นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนานวัตกรรม จึงอยู่ที่การศึกษาสภาพปัญหา การคิดค้นหรืออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหา การสร้างหรือพัฒนานวัตกกรมให้สมบูรณ์ตามแนวหรือกรอบของแบบนวัตกรรมที่กำหนด การทดลองวิจัยและพัฒนาเพื่อให้นวัตกรรมมีประสิทธิภาพสูงสุด การเผยแพร่ไปสู่ประชากรเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Education Learning Innovation and Science

คำสำคัญ (Tags)#innovation#นวัตกรรมทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 35027, เขียน: 22 Jun 2006 @ 09:46 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

มานิต
IP: xxx.147.21.179
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาสาระที่ลงไว้ค่อนข้างดีมาก โปรดอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย เช่นจากหนังสืออะไ ใครเป็นผู้แต่ง หรือจาก เว็บไซต์ใด เผื่อมีผู้สนใจ จะได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ขอแจมด้วยนะ
prattana timachai
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 

the  detail  is  very  good.  i  know  about  innovation  from  your  detail.

i hope  you  make  it  forward   and  you  can  join  with  me  at

http://gotoknow.org/blog/adekdee

see  you   next  time

ชมพู่
IP: xxx.150.112.102
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลย ยังไงก็ช่วยCopyมากกว่านี้หน่อยน่ะ คือ พอจะรู้เรื่อง ก็พอดีเนื้อเรื่องหมดเสียก่อน
ปัญจพล ป้อมแก้ว
IP: xxx
เขียนเมื่อ 
ทำไมไม่มีความสำคัญอ่ะ
สุชาติ
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และควรส่งเสริมให้คนในวงการศึกษาได้คิดนวัตกรรมขึ้น น่าจะมีรายละเอียดขั้นตอนการจัดทำนวัตกรรมที่เป็นระบบที่สามารถทำเป็นผลงานทางวิชาการได้ด้วย

ชลัชวรรณ
IP: xxx.143.172.68
เขียนเมื่อ 

อยากให้ยกตัวอย่างของนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีรูปแบบของ

1.วิธีการดำเนินการ

2.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

3.สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้

4.การวัดและประเมินผล

หดเเดะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

i love aam naja

อธิชา ทักขภิวัตน์
IP: xxx.173.180.220
เขียนเมื่อ 

ช่วยยกตัวอย่างการสอนแบบร่วมมือกันพร้อมวิธิการและขั้นตอนพอเข้าใจ

ขอบคุณค่ะ