สปิริตประชุมเชียร์ รับน้องใหม่             เมื่อวานตอนเย็น เวลาประมาณ 18.00 . ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการควบคุมดูแล การประชุมเชียร์รับน้องของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เลยได้มีโอกาสเห็นสปิริตอันแรงกล้าของน้องปี 1 และพี่ๆปี 2และ3

            การประชุมเชียร์รับน้องใหม่ เป็นกิจกรรมที่นิสิตทุกคณะกำลังดำเนินการกันอย่างร่วมแรงแข็งขัน คณะสา'สุขของพวกเราก็เหมือนกัน ในทุกวัน จะมีสันทนาการ สอนน้องร้องเพลง เลี้ยงข้าวเย็น และสอนน้องให้รู้จักระเบียบวินัย ฯลฯ ซึ่งวันนี้คณะเราได้จัดที่ลานจอดรถไฟฟ้า (บังเอิญอาคารกิจกรรมไม่ว่าง คณะเราก็ยังไม่มีที่ เลยต้องใช้ที่จอดรถไฟฟ้าไปก่อน) ตอนแรกๆๆอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว สักพักก็เริ่มมีลม (พระพิรุณคงเห็นใจเด็กๆ)  บรรยากาศรอบๆเลยเย็นขึ้น   น้องๆปี 1 เลยมีแรงเล่น แรงเต้นกะพี่ๆปี 2 กันอย่างสนุกสนาน แต่พอสักพักลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆฝนก็เริ่มตกหน่อยๆ  พี่ปี 2 ก็เลยรีบบอกให้น้องๆเข้าร่มกันใหญ่  ซึ่งพี่ๆก็เริ่มคิดว่าจะปล่อยน้องดีมั้ย ยังไม่ทันได้ตัดสินใจ ฝนก็ตกหนัก เลยทำให้ไม่สามารถปล่อยให้น้องๆกลับหอพักได้ จึงต้องนั่งหลบฝนกันอย่างเงียบๆ แต่ด้วยสปิริตอันแรงกล้า น้องๆปี 1 ก็ยังร้องเพลงกันต่อถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหน เลยทำให้เห็นสปิริตอันแรงกล้ากว่าของพี่ๆปี 2 และปี 3 ที่ใช้ตัวเองบังฝน ใช้ตัวเองเป็นร่มที่มีชีวิตบังฝนให้แก่น้องๆ กลัวว่าน้องๆปี 1 จะเปียกและหนาวกัน ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อีกรูปแบบที่นอกเหนือจากพ่อแม่ พี่น้อง ญาติของเราครูอาจารย์แล้ว ก็ยังเห็นความมีน้ำใจและสปิริตของพวกพี่ๆๆที่ทำตัวเป็นร่มบังฝนให้แก่น้องๆ ปี 1 โดยไม่รู้จะบรรยายอย่างไรให้เห็นภาพและรู้สึกถึงความตื้นตันในความมีน้ำใจครั้งนี้ได้ สุดท้ายความคิดที่เคยคิดๆว่า ประชุมเชียร์รับน้องใหม่เนี่ย มีประโยชน์แค่นิดๆหน่อยๆ แต่ตอนนี้ไม่ใช่เลย ความสามัคคี ความปรองดอง ความช่วยเหลือเกื้อกูล ความเห็นอกเห็นใจ ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องร่วมสถาบัน ซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมกันก่อให้เป็นเลือดสายเดียวกัน สายเลือดของสาสุข กิจกรรมนี้ควรได้รับการสนับสนุนให้อยู่ในขอบเขตที่ดีงามเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีแบบนี้ต่อไป