การรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ถึงเวลาแล้วที่เราชาวบำราศฯจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนเช่นทุกปีคือการเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก สำหรับปี 2549 คิดว่าน่าจะเป็นวันที่ 26 ก.ค 49 นี้ คงต้องขอเตรียมงานและ ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยกัน เพราะปีนี้เราทุกคนน่าจะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่ในการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้ปรึกษารอง ศิริชัยก็เห็นด้วย รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวชสถิติและระบาดวิทยาบำราศความเห็น (0)