สวัสดีครับ ผมชื่อ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน

                    {แทรกภาพที่นี่}

อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำเร็จการศึกษาวิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรี/โท และปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์ให้การศึกษาด่านช้าง สุพรรณบุรี

ยินดีมากที่ได้พบกับนักศึกาวิชาเอกภาษาไทยอีกครั้ง