เป็นอย่างไร  โปรดติดตามได้จากบันทึกของท่าน JJ  "ครบรอบปี GotoKnow."

และ KPRUQA Team ขอร่วมอุดมการณ์ "ติดหัวใจ ความคิด สีเหลือง ตลอดกาล ด้วยค่ะ/ครับ