งานการศึกษาตามอัธยาศัยงานแรกของ กศน.ตำบลสามกอ

เริ่มที่ โรงเรียนประสาทวิทย์ ต.เสนา  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

ได้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนในโรงเรียนประสาทวิทย์ จำนวน 340 คน

กศน.ตำบลสามกอ ร่วมกับ ห้องสมุดเคลื่อนที่อำเภอเสนา ออกไปจัดกิจกรรมแบ่งฐานการเรียนรู้ ดังนี้

ฐานเด็กอนุบาล

อนุบาล 1 เล่านิทาน

อนุบาล 2 ประดิษฐ์ลูกโป่ง

อนุบาล 3 เพ้นถุงผ้า

ฐานเด็ก ป.4 - ป.6

ฐานที่ 1 การทำขนมทองม้วน

ฐานที่ 2 การทำขนมกะหรี่ปั๊บ

ฐานที่ 3 การร้อยลูกปัดคริสตัล

ฐานที่ 4 การเพ้นกระถางปลูกต้นไม้

 

 

งานที่ 2 จัดที่ กศน.ตำบลสามกอ และ โรงเรียนวัดสามกอ ค่ะ

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553

พื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับ กศน.ตำบลอยู่ใกล้กัน

งานนี้ได้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 176  คน

แบ่งฐานการเรียนรู้ดังนี้

ฐานที่ 1 การทำเทียนเจล

ฐานที่ 2 การประดิษฐ์ลูกโป่ง

ฐานที่ 3 การทำการบูรหอม

ฐานที่ 4 การตัดพวงมโหตร

ฐานที่ 5 การทำขนมทองม้วน

ฐานที่ 6 การร้อยลูกปัดคริสตัล เป็นรูปแมงปอ