การประชุมความเสี่ยงประจำทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ในเดือนนี้ประชุมในวันที่ 16 มิ.ย.2549 (เวลา 14.00 - 16.00 น.) สรุปรวบยอด 2 เดือนเลยทีเดียว เนื่องจากเดือนที่แล้วมีวันหยุดราชการเยอะ  ดังนั้น ในวันประชุมที่กำหนดไว้เป็นประจำ  คณะกรรมการจึงติดการประชุมอื่นทั้งภายในและภายนอกจนมาประชุมกันไม่ค่อยได้

 

1. สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร ?

    มีการทบทวนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และความเสี่ยงที่รุนแรงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนระบบการรายงานเนื่องจากจำนวนความเสี่ยงลดลง

 

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร ?

     พบว่าความเสี่ยงด้านคลินิกที่เกิดขึ้น PCT แต่ละทีมได้มีการนำเข้าที่ประชุม PCT เป็นส่วนใหญ่แล้ว แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด ต้องใช้วิธีการติดตามรายงานผลเพื่อเป็นการกระตุ้นต่อไป สำหรับคำร้องเรียนยังมีเรื่องพฤติกรรมบริการและการรอรับบริการนานเป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนปัญหาเรื่องรายงานความเสี่ยงที่มีจำนวนลดลงนั้น ที่ประชุมสรุปว่าเนื่องจากความอ่อนล้าจากการทุ่มเทพลังในการค้นหาความเสี่ยงก่อนการประเมินจึงทำให้ระยะนี้เนือยๆ ลงไป

 

3. ทำไมจึงมีความแตกต่าง ?

     เป็นไปตามที่คาด เพราะประธานเข้มแข็งในการควบคุมเกมส์ ถึงแม้บรรยากาศจะเนือยๆ ไปบ้าง

 

4. ได้เรียนรู้อะไรเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ทำให้ดีขึ้น ?

     ได้เรียนรู้ว่าหลังการทุ่มเททำงานหนักมากๆ แล้วมักจะอ่อนล้า ถ้าไม่รีบฟื้นฟูกลับมาทำให้สิ่งที่ร่วมด้วยช่วยกันทำที่ผ่านมาให้เนียนเข้าในงานประจำ จะทำให้การสู้ครั้งต่อไปหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นหลายเท่า

 

      ท่านใดมีแนวทางหรือวิธีการกระตุ้นพลัง & กำลังใจที่ได้ผล ทั้งพลังในการทำงานเป็นทีมและกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการที่ดี ช่วยกรุณาเสนอแนะด้วยนะคะ