การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ผู้บริหารมืออาชีพ การจัดการเป็นเลิศ

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ ดูตรงไหน ผู้รู้บอกว่า ดูกัน 3 ตัวครับ

1. ประสิทธิผล
2. ประสิทธิภาพ
3. ความพึงพอใจ(ของทุกฝ่าย)

องค์กรทุกองค์กรคงต้องการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดนิ่ง หรือดำรงสภาพแค่บริหาร
กิจการกันไปวัน ๆ โลกยุคใหม่ถูกท้าทายด้วยสิ่งที่เรียกว่า แรงท้าทายแห่งอนาคต
(FUTURE CHALLENGE)ได้แก่

ยุคแห่งการปฏิรูป
ยุคแห่การแข่งขัน
ยุค ไอที
ยุคของคนรุ่นใหม่ (คนรุ่นใหม่ ไม่มีความเชื่อ ไม่มีธรรมเนียม ไม่มี ฯลฯ)

สิ่งท้าทายเหล่านี้กดดันให้ทุกองค์กรต้องแสวงหาแนวทางสู่ความอยู่รอดและ
ประสบความสำเร็จต่อไปได้
มีคนคิดค้นตัวแบบ(MODEL)แห่งการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ ไว้หลายคน
ที่โด่งดังก็เช่น
เชอร์โต (Certo)ที่บอกว่าต้องพัฒนา 3 องค์ประกอบ
1. โครงสร้างขององค์กร ได้แก่ นโยบาย รูปแบบหรือแนวทางในการบริหาร
2. เทคโนโลยี ทั้งในด้านกระบวนการและเครื่องมือ
3. คน ด้านเจตคติ ทักษะผู้นำ ทักษะการสื่อสารเป็นต้น

ท่านผู้อ่านคิดว่าองค์ประกอบไหนสำคัญที่สุดครับ
ท่านคงเห็นด้วยกับผู้เขียนนะครับว่า ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่า คน หรอกครับ

คนที่ไม่ใชแค่ MAN แต่หมายถึง HUMAN มีชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรี
จะเอาหลักทฤษฎีไหนมาใช้ ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องลงที่คน เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติทุกอย่าง
รูปแบบหรือกระบวนการที่จะใช้กับคนจึงต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง

ถ้าคนมีแรงงใจ มีขวัญกำลังใจที่ดี มีความพึงพอใจ
มีหรือ งานจะไม่สำเร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

หมายเลขบันทึก: 343358, เขียน: 10 Mar 2010 @ 21:38 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 13:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)