กรณีนักเรียนสอบติดแพทย์ ม.อุบลฯฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครองอยู่ระหว่างทำการไต่สวนแต่ยังไม่มีการพิพากษา