ทำบุญวันมาฆบูชา ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

วันมาฆบูชา

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๓

 ณ วัดพุทธวิหาร คิงส์บรอมลี่ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ไทยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูต ได้มีกิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา มีสาธุชนชาวไทย และชาวอังกฤษมาร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน 

 ภาคเช้า มีการทำบุญถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย เมนูเด็ดขาดไม่ได้ ก็คือ ข้าวเหนียว ส้มตำ  หลังพระสงฆ์ฉันเสร็จ ญาติโยมก็ร่วมกันรับประทานอาหาร

 ภาคบ่าย พระสงฆ์นำญาติโยมสวดมนต์ บทพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เจริญภาวนา บรรยายธรรมสรุปความสำคัญของวันมาฆบูชา หรือที่เรียกว่าวันจาตุงคสันนิบาต เพราะมีเหตุการณ์อัศจรรย์ ๔ อย่างเกิดขึ้น

 ๑.  พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พร้อมกัน ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย

 ๒.   พระสงฆ์ที่มาประชุมพร้อมกันทั้งหมดล้วนได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือได้รับจากการบวชโดยตรงจากพระพุทธองค์

 ๓.  พระสงฆ์ทั้ง ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์

 ๔.  พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  สรุปหลักคำสอนเป็น ๓ หัวข้อ คือ

 ๑.  ไม่ทำชั่วโดยประการทั้งปวง เป็นเรื่องของศีล เคารพกฏกติกาของสังคม เพื่อป้องกันการทำร้ายซึ่งกันและกันในด้านชีวิต ทรัพย์สิน คู่ครอง ส่งเสริมความจริงใจต่อกันในเรื่องติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ส่งเสริมความมีสติในการดำเนินชีวิต ไม่หลงมัวเมา

 ๒.  ทำความดีให้ถึงพร้อม นอกจากไม่ทำชั่วแล้ว สังคมจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกของสังคมช่วยกันทำความดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ๓.  ทำใจให้ผ่องใส  ข้อนี้สำคัญที่สุด เพราะสุขทุกข์เกิดที่ใจ ดังโคลงที่ว่า

 ใจดี เหมือนมีแก้ว 

 ยามใดใจผ่องแผ้ว เหมือนได้แก้ว มีสง่าเป็นราศี 

 ยามใดใจราคี เหมือนมณีแตกหมด ลดราคา 

 วิธีการทำใจให้สะอาดผ่องใจ ทำง่ายนิดเดียว แค่หาที่สงบ ๆ นั่งหลับตาเบา ๆ เอาจิตไปกำหนดดูลมหายใจเข้าออก หรือกำหนดดูที่ท้องพอง-ท้องยุบ ที่สำคัญ อย่าไปฝืน อย่าไปบังคับ พยายามทำใจให้สบาย ๆ ควรทำบ่อย ๆ สม่ำเสมอ แล้วเราจะมีความสุขได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ เป็นความสุขที่เกิดจากใจที่สงบ

 หลักใหญ่ใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ก็คือ ขอให้เรารู้จักแยกแยะดีชั่วถูกผิด ทำความดีสม่ำเสมอ รักษาใจไม่ให้ขุ่นมัว แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็น 

 กิจกรรมปิดท้ายก็คือการร่วมกันเวียนเทียนรอบพระพุทธปฏิมาพร้อมสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณและสังฆคุณ ณ บริเวณสนามหญ้า จำนวน ๓ รอบ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิข้างนอกประมาณ ๗ องศาเซลเซียส

 คนไทยถึงจะจากถิ่นฐานบ้านเกิดมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน แต่ถ้าจิตใจเป็นพุทธ อยู่ไหนก็มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ในใจเสมอ 

 ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอความสุข ความสวัสดี ความสำเร็จ ความสมหวัง จงบังเกิดมีแก่ท่านและครอบครัวตลอดกาลเป็นนิจเทอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมวันมาฆบูชาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นมัสการเจ้าค่ะ

สาธุ

และอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมอนุโมทนาครับ ท่านมหาฯ