คนเราเมื่อมีลาภหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราอยากได้เพิ่มโดยที่ไม่มีคุณธรรมเขาผู้นั้นย่อมพบกับความผิดหวังและอาจจะไม่ได้อะไรเลย ดังเรื่องนิทานสอนใจเรื่องเล่าต่อไปนี้ที่ว่ามีชายอยู่คนหนึ่งเลี่ยงห่านไว้ตัวหนึ่ง แต่เขาโชคดีว่าห่านตัวนั้นออกไข่เป็นทองคำให้เขาทุกๆวันๆละ1 ฟอง จนทำให้เขารำรวยจากการนำไข่ห่านไปขายแต่เขาก็ยังไม่พอใจกับห่านตัวนั้นที่ให้ไข่เขาแค่วันละ1 ฟอง และแล้วความโง้ที่เกิดจากความโลภของเขา  เขาก็เลยดคิดจะผ่าท้องห่านเพราะเขาคิดว่าหากเขานำห่านตัวนั้นมาผ่าท้องเขาคงจะได้ไข่ห่านหลายฟองแน่เลย และแล้วเขาก็ตัดสินใจฆ่าห่านตัวนั้นเพื่อจะเอาไข่ในท้อง แล้วเขาก็ทำตามใจที่เขาคิด แต่เขาก็พบกับความผิดหวังเพราะเขาฆ่าห่านแล้วผ่าท้องห่านตัวนั้นเขาไม่เห็นไข่ห่านแม้แต่ฟองเดียว มีแต่ของที่เขาไม่ต้องการหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีห่านตัวนั้นให้ไขทองคำเขาอีกเลยเขาเลยต้องกลายเป็นคนยากจน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาภหายครับ