ต่างคนต่างจิตต่างใจแต่ปากบอกจุดหมายเดียวกัน  อยากจะรู้ขอบเขตของอำนาจในการเป็นCEO ของผู้บริหารโรงเรียนจังเลย ตนเองเป็นตัวหลักของกลุ่มผู้ให้ความรู้เป็นผู้นำในการจัดการความรู้ในโรงเรียน แต่กลับมองไม่เห็นค่าของการจัดการความรู้ ไม่เข้าใจในเรื่องของการจัดการความรู้ ไม่นำพา ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ กลับมองว่าคนที่มีหัวใจ KM เป็นคนเห็นแก่ตัว  ขอท่านผู้รู้ผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ช่วยด้วยเถิดช่วยให้หลุดพ้นจากอำนาจของผู้บริหาร CEO คนนี้ด้วย