การสร้าง ประโยค Present Simple

ใช้ได้ทั้งประโยคคำถาม/ปฏิเสธ

 

       1.    A passenger waits for a bus.

          Does a passenger wait for a bus?

       2.  Two dogs bark a stranger standing under a tree.

             .................................................................................

       3.  The tourists travel to Chiengmai every year.

             ................................................................................. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English 43102ความเห็น (0)