การวิจัยในชั้นเรียน

วิธีการแก้ปัญหาความรับผิดชอบความสะอาดห้องเรียน

1.การแก้ปัญหาเรื่องความรับผิดชอบความสะอาดชั้นเรียน ของนักเรียนชั้น ม. 2/4

2. เครื่องแก้ปัญหา   การเลือกปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ 7 ตำแหน่ง

3. เครื่องมือเก็บข้อมูล  ตารางการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีตามความสมัครใจ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การบรรยายตามสภาพจริง และรฃค่าร้อยละ

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  นักเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสมัครใจทุกคนในระดับดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลีนิคการวิจัยในชั้นเรียนความเห็น (2)

watshakorn
IP: xxx.121.60.201
เขียนเมื่อ 

อยากทำตามครับ รบกวนส่งข้อมูลการทำ

มาให้บ้างก็ดี ขอบคุณครับ

watshakorn
IP: xxx.121.60.201
เขียนเมื่อ 

ลืมใส่ mail

[email protected]