กศน.เชียงคำจัดโครงการค่ายวิทยาศาตร์ ระหว่างวันที่ 18-19กุมภาพันธ์ 2553 ณ.วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553  มีนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย เข้าร่วม 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.หย่วน ต.เจดีย์คำ ต.เวียง ต.ร่มเย็น ต.ทุ่งผาสุข และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 มีนักศึกษาระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย เข้าร่วม 5 ตำบล ต.ฝายกวาง ต.แม่ลาว ต.เชียงบาน ต.อ่างทอง ต.น้ำแวน โดยมีนายสมพิศ มงคล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพระครูสุนทรวุฒิสาร เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย