พระราชประวัติของรัชกาลที่ 3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงปกครองอาณาจักรสุโขทัยระหว่างปี พ.ศ. 1822 – 1841

 

 

 

 พ่อขุนรามคำแหงพระราชสมภพประมาณปีกุน พ.ศ. 1782 ทรงมีพระนามเดิมว่า ขุนรามราช  เมื่อทรงพระชนม์มายุได้ 19 ปี ได้ช่วยพระราชบิดาออกสู้รบในการสงครามกับ ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด  ทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งสามารถเข้าชนช้างชนะขุนสามชนพวกเมืองฉอดแตกพ่ายไป  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จึงพระราชทานพระนามแก่ขุนรามราชว่า“พระรามคำแหง ”    พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ เป็นรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วงในราว ปี พ.ศ. 1822 รัชสมัยของพระองค์ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่ารัชกาลใดๆ ในราชวงศ์พระร่วง  ราชอาณาเขตแผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางประชาชนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยความเห็น (1)

sr
IP: xxx.179.106.30
เขียนเมื่อ 

ขอดู รูป เป็นต้วอย่าง หน่อยนะ ;-)