ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมในสมัยสุโขทัย

ปัจจัยที่เอื้อต่อ
ปัจจัยที่เอื้อต่อความเจริญรุ่งเรือง และความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัยมีหลายปัจจัย เช่น ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโดยเริ่มจากการที่ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจความเข้มแข็งของผู้นำและความสามัคคีของคนไทย นิสัยรักความอิสรเสรีของไทย และที่สำคัญอย่างมากคือการที่สภาพทำเลที่ตั้งของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมสามารถติดต่อกับเมืองอื่นๆได้สะดวกทั้งทางบก และทางน้ำในแง่ทางยุทธศาสตร์ก็ไม่ต้องหวั่นเกรงกับการถูกปิดล้อม และ
การส่งกำลังทหารเข้าป้องกันข้าศึกในแง่ทางเศรษฐกิจก็เป็นชุมชนทางการค้าและการเพาะปลูกที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ซึ่งการจะพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองย่อมจะมีโอกาส
ปัจจัยที่เอื้อต่อการสถาปนาสุโขทัยมากที่สุด คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ประสบความสำเร็จได้ง่าย  
 
      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยความเห็น (3)

รี
IP: xxx.175.126.49
เขียนเมื่อ 

ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เพ้
IP: xxx.175.126.49
เขียนเมื่อ 

รพึค่

รัย
IP: xxx.108.204.126
เขียนเมื่อ 
 • ดีๆๆ  รัยนี่ชอบมากๆๆเลยนิ