ศิลปกรรมสมัยสุโขทัย

สถาปัตยกรรม
               ศิลปกรรมของอาณาจักรสุโขทัยมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  โดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและ ศิลปกรรมต่างๆ โดยเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับศิลปะ   ของสุโขทัย  จนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทัย  คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  ซึ่งมักสร้างฐาน    เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันสามชั้น องค์เจดีย์เป็นเหลี่ยมย่อมุมยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือดอกบัวตูมการก่อสร้างใช้ศิลาแลงเป็นแกน ฉาบปูน เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นี้ ถือเป็นเจดีย์ของสมัยสุโขทัยแท้ๆปรากฏอยู่ที่วัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย และเจดีย์ 7แถว เมืองศรีสัชนาลัย  เป็นต้น

        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดีค่ะ :-)