เรียน ITAR3 ทุกท่าน

คำตอบสำหรับข้อ 9 เป็นผลการรันแบบจำลองประชากรและอาหารของ ข้อ 7 และใช้สมการในข้อ 8

อรรถชัย

ระยะเริ่มแรกของการรัน (ประมาณ 6-8 ปีแรก) ประชากรมีการเพิ่มขึ้นถึงจุดสุดเนื่องจากมีอาหารพอเพียง ส่วนอาหารมีการลดลงอย่างต่อเนื่องและและส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรทั้งหมด