วิธีการดำเนินการ ทำ Proect ของนาย อุเทน ทักคุ้ม

-

เรื่อง การตรวจวัด Sperm ของผึ้งตัวผู้ (ผึ้งพันธุ์)              

อุปกรณ์

1.       ชุดอุปกรณ์ผ่าตัด

2.       กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง

3.       กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

4.       ชุด slide ธรรมดา

5.       ชุด slide หลุม

6.       Micrometer

7.       บีกเกอร์ 500 มล.

8.       บีกเกอร์100 มล.

9.       เข็มฉีดยา ขนาด 2 cc.

10.    หลอดหยด

11.    ปิเปต

12.    ลูกยาง

13.    ขวดขนาดกลาง

14.    เครื่องชั่ง        

สารเคมี

1.       Ether

2.       สีย้อม Sperm…….

3.       น้ำกลั่น                            

วิธีการดำเนินการ                

ขั้นตอนการเตรียมผึ้ง

1.       เลี้ยงผึ้ง จำนวน 2 3 ลัง  (ขนาดเล็ก) ตังไว้ในสถานที่ที่ ใกล้กับแหล่งน้ำ, อาหาร และใต้ร่มไม้

2.       ดูแลเรื่องอาหารอย่างสม่ำเสมอ

3.       เมื่อมีผึ้งตัวผู้เกิดขึ้นก็ให้เตรียมการทดลองในขั้นต่อไป โดยนำผึ้งตัวผู้ที่พึ่งจะเกิด (ออกมาจากหลอดรวงวันแรก ) มาแต้มสีบริเวณอกด้านหลังของผึ้ง จำนวน 55 60 ตัว  

ขั้นตอนการดำเนินการทดลอง

1.       นำผึ้งตัวผู้ที่มีอายุ 1 วันแรก จำนวน 5 ตัว มาทำการทดลอง

2.       ทำการน็อคผึ้งด้วย Ether

3.       นำผึ้งมาชั่งน้ำหนักก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป พร้อมบันทึกผล

4.       ทำการผ่าตัดผึ้ง ที่บริเวณช่องท้อง เพื่อเอาถุงเก็บ sperm ออกมา

5.       นำ sperm ที่ได้ มาทำการเจือจาง ...?...เท่า จากนั้นนำไปทำการนับ แล้วบันทึกผล

6.        นำ sperm มาส่องภายใต้จุลทรรศน์ใช้แสง เพื่อวัดขนาด และ สังเกต รูปร่าง  แล้วบันทึกผลการทดลอง

7.       นำ sperm มาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เพื่อสังเกตรูปร่าง และถ่ายรูป แล้วบันทึกผล

8.       นำค่าที่ได้จากการทดลองมาหาค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD), ค่าความคลาด-เคลื่อน

9.       ช่วงอายุของผึ้งที่จะทำการทดลอง

                     1              วันแรก             

                    5                วัน              

                    6 10     วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 10)                

                     11 15  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 15)                       

                   16 20  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 2 0)                                     

                  21 25  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 25)                

                   26 30  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 30)               

                    31 35  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 35)             

                     36 40  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 40)                  

                    41 45  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 45)                             

                      46 50  วัน          (ทำการทดลองในวันที่ 50)

ตารางบันทึกผลการทดลอง  

วันที่ที่ทำการทดลอง.......................................................................... 

หัวข้อที่ทำการทดลอง ผึ้งตัวผู้ (ตัวที่) ค่าเฉลี่ย ( X)
1 2 3 4 5
1.  น้ำหนักก่อนการทดลอง (กรัม)              
  2.  จำนวนตัวของ sperm (ล้านตัว)              
  3.  รูปร่างของ sperm              
  4.  ขนาดของ sperm (กว้าง x ยาว)              
  Link   http://koning.ecsu.ctstateu.edu/Plants_Human/bees/bees.html  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mr.BEE BEE Projectความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เป็นผลงานจาก ม.นเรศวร จากศิษย์ของท่านอ.Beeman (อ.สมลักษณ์) เสียด้วย รูปแบบการทดลองน่าสนใจมากครับ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ..อุเทน  ทักคุ้ม