การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินขายลด ตั๋วเงินสลักหลัง และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

Somporn
ตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย

ตั๋วเงินรับที่กิจการนำไปขายลด แล้วในวันครบกำหนดธนาคารเก็บเงินได้

      เมื่อกิจการต้องการใช้เงินก่อนวันที่ตั๋วครบกำหนด กิจการอาจนำตั๋วเงินรับไปขายลดที่ธนาคาร

 

   ขั้นตอนการคำนวณจำนวนเงินที่จะได้รับจากการขายลด มีดังนี้

         1. คำนวณมูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด โดย

 

    ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย : มูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด = จำนวนเงินตามตั๋ว

 

   ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย     : มูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด = จำนวนเงินตามตั๋ว+ดอกเบี้ย

 

        2. คำนวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ขายลดจนถึงวันที่ตั๋วครบกำหนด

 

        3. คำนวณส่วนลดที่ธนาคารคิด = มูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด คูณ อัตราส่วนลด

 

            คูณ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ขายลดจนถึงวันที่ตั๋วครบกำหนด

 

         4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายลด = มูลค่าตั๋วเมื่อครบกำหนด - ส่วนลด

 

                                                          ที่ธนาคารคิด

 

        วันที่นำตั๋วไปขายลดธนาคาร กิจการจะบันทึกบัญชีตั๋วเงินรับขายลดด้านเครดิต

 

   และเมื่อวันที่ตั๋วครบกำหนด กิจการจะโอนปิดบัญชีตั๋วเงินรับและตั๋วเงินรับขายลด

 

   ขั้นตอนการบันทึกบัญชี

 

    วันที่รับตั๋วหรือวันที่สั่งจ่าย 

 

       ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย   เดบิต ตั๋วเงินรับ        00

 

                                               เครดิต ขายสินค้า/ลูกหนี้      00

 

        ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย เดบิต ตั๋วเงินรับ        00

 

                                            เครดิต ขายสินค้า/ลูกหนี้

 

    วันที่นำตั๋วไปขายลด  

 

         ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย  เดบิต ธนาคาร/เงินสด           00

 

                                                 ดอกเบี้ยจ่าย     00   

 

                                                 เครดิต ตั๋วเงินรับขายลด      00       

 

         ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย    เดบิต ธนาคาร/เงินสด           00 

 

                                               ดอกเบี้ยจ่าย               00

 

                                               เครดิต ตั๋วเงินรับขายลด        00

 

  (ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายลดน้อยกว่ามูลค่าตามตั๋ว)

 

                                       เดบิต ธนาคาร/เงินสด          00

 

                                               เครดิต ตั๋วเงินรับขายลด        00

 

                                                         ดอกเบี้ยรับ              00

 

  (ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายลดมากกว่ามูลค่าตามตั๋ว)

 

  วันที่ตั๋วครบกำหนด

 

       ตั๋วเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ย  เดบิต ตั๋วเงินรับขายลด     00

 

                                               เครดิต ตั๋วเงินรับ               00

 

       ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย  เดบิต ตั๋วเงินรับขายลด         00

 

                                           เครดิต  ตั๋วเงินรบ                  00 

 

 

  ตัวอย่าง วันที่ 24 สิงหาคม 2552 กิจการได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากนายอารยะ จำนวน 12,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี เป็นการรับชำระหนี้ กำหนดเวลา 3 เดือน ต่อมาวันที่ 25 กันยายน 2552 กิจการนำตั๋วไปขายลดที่ธนาคาร โดยธนาคารคิดส่วนลด 18 % ต่อปี และในวันที่ตั๋วครบกำหนดธนาคารแจ้งว่าได้รับเงินจากนายอารยะเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 การคำนวณ 

 . การคำนวณมูลค่าวันครบกำหนด

       ดอกเบี้ยตั๋ววันครบกำหนด = 12,000*15/100*3/12

 

                                        = 450 บาท

      จำนวนเงินในตั๋ว                      = 12,000 บาท

       บวก ดอกเบี้ยตั๋ววันครบกำหนด    =     450 บาท

  เพราะฉนั้นมูลค่าตั๋ววันครบกำหนด     = 12,450 บาท

  2. ระยะเวลาที่ธนาคารคิดส่วนลด คือตั้งแต่วันที่ขายลดจึงถึงวันครบกำหนด

     คือ 25 กันยายน - 24 พฤศจิกายน  เท่ากับ 60 วัน

 3. ส่วนลดที่ธนาคารคิด = 12,450*60/360*18/100

                                 = 373.50 บาท

  4. จำนวนเงินที่ได้รับ     = มูลค่าตั๋ววันครบกำหนด-ส่วนลดที่ธนาคารคิด

                                 = 12,450-373.50

                                = 12,076.50 บาท

  จำนวนเงินที่ได้รับมากกว่าจำนวนเงินหน้าตั๋ว = 12,076.50-12,000

                                                           = 76.50 บาท (ดอกเบี้ยรับ)

  การบันทึกบัญชี 

 

24 สิงหาคม 2552   เดบิต  ตั๋วเงินรับ      12,000

 

                                   เครดิต  ลูกหนี้      12,000

 

25 กันยายน 2552   เดบิต  ธนาคาร/เงินสด  12,076.50

 

                                   เครดิต  ตั๋วเงินรับขายลด      12,000

 

                                              ดอกเบี้ยรับ                  76.50

 

27 พฤศจิกายน 2552 เดบิต  ตั๋วเงินรับขายลด       12,000

 

                                     เครดิต  ตั๋วเงินรับ               12,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

คำสำคัญ (Tags)#km-เทคโนโลยีเอเชีย

หมายเลขบันทึก: 332325, เขียน: 30 Jan 2010 @ 13:55 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)