เวทีขับเคลื่อน KFC(oP) แห่งชาติ...ที่นำโดยท่านประธาน JJ เริ่มต้นเดินเรื่องโดย"คุณชายขอบ" ละลายกรอบ"ไร้พรหมแดน"...ขยายผลไปทุกแหล่งหล้า...ไม่มีปิดกั้น นำทีมโดยท่าน JJ คุณ"เอื้อ"แห่งคุณ"อำนวย"...กำลังเดินเรื่องหาข้อสรุป

 

 

 

เริ่มโดยท่าน JJ

 

 

คุณ"อำนวย"

 

ท่าน JJ กับคุณ"ชายขอบ"

 

ท่าน JJ หารือ

 

คุณ"ชายขอบ"

 

"เด็กข้างบ้าน"...กับคุณแม่