GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

โครงงานอนุบาล

โครงงานวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

โครงงานเรื่อง  วุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

 

 ชื่อโครงงาน           วุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

 ผู้จัดทำโครงงาน

       ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

       ขนมวุ้นเป็นขนมไทยอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง  จากเดิมคนนิยมทำวุ้นกันไม่กี่ชนิด   เช่น  วุ้นกะทิ  วุ้นไข่แดง  แต่ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้มีความหลากหลายมากขึ้น

       วุ้นมีลักษณะเนื้อนิ่มใส    เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีขั้นตอนการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อน  นักเรียนสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการทำได้ง่ายและสามารถปฏิบัติการทำขนมวุ้นได้ด้วยตนเอง  ด้วยเหตุนี้จึงได้คิดโครงงานการทำขนมวุ้นขึ้นโดยใส่ในเปลือกไข่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นแฟนซีให้สวยงาม    ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำเปลือกไข่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการทำขนมวุ้นและสามารถทำขนมวุ้นได้ด้วยตนเอง
  2. เพื่อนำเปลือกไข่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  4. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก่นักเรียน

เป้าหมาย

          นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจำนวน 42 คนรู้วิธีการทำขนมวุ้น  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและได้รับประทานขนมวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี 

วิธีการดำเนินงาน

1. วัสดุและอุปกรณ์

-          ผงวุ้น 1 ซอง                   -  น้ำตาลทราย   1  กก.

-          น้ำใบเตย                        -  เกลือ     

-          น้ำ     1.5 ลิตร                -  เปลือกไข่ที่เจาะรูเอาส่วนเนื้อไข่ออก

-          ถาดและที่วางไข่               -  หม้อ

-          ทับพี                              -  ช้อน

-          กรวย                              -  สีเมจิกหรือปากกาเคมี

-          กระดาษสีกาว                   -  กรรไกร

2. วิธีดำเนินงานตามขั้นตอน

ขั้นเตรียม

-  ศึกษาวิธีการทำขนมวุ้น

-  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้

ขั้นปฎิบัติ

-   ครูแนะนำวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ให้แก่นักเรียน

-   ครูอธิบายและสาธิตวิธีการทำวุ้นในไข่เปลือกไข่แฟนซีให้แก่นักเรียน

-   นักเรียนและครูร่วมกันทำวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี  ดังนี้

          1.  เจาะรูเปลือกไข่ให้เล็กเทเนื้อไข่ออกเอาเฉพาะเปลือกไข่  แล้วนำเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาด

          2.ต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำใบเตย  น้ำตาลทราย  เกลือเล็กน้อยคนจนน้ำตาลละลาย

          3.ใส่ผงวุ้นลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันจนน้ำนิ่ง

          4.ใช้ช้อนตักน้ำวุ้นใส่ในเปลือกไข่ที่เตรียมไว้ให้เต็มเช็ดให้สะอาด  จากนั้นพักไว้ให้วุ้นแข็ง

          5.นำวุ้นในเปลือกไข่ที่แข้งแล้วมาวาดเป็นรูปหน้าคน

          6.ตัดกระดาษสีเป็นรูปวงกลมสำหรับทำหมวก  ทากาวเล็กน้อยแล้วนำไปติดกับวุ้นในเปลือกไข่ที่เป็นรูปหน้าคน  จัดตกแต่งให้สวยงาม

          7.นักเรียนและครูร่วมกันรับประทานขนมวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

ขั้นสรุป

-   สรุปและประเมินผลการทำโครงงาน

-   นำเสนอโครงงาน

แผนการปฏิบัติงาน

          ระยะเวลาในการปฏิบัติโครงงาน  5 วัน ตั้งแต่วันที 11 – 14 มกราคม พ.ศ.2553 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

วัน/ เดือน/ ปี

แนวทางการดำเนินงาน

11  มกราคม 2553

      ศึกษาวิธีการทำขนมวุ้น

12  มกราคม 2553

     จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ใช้

13  มกราคม 2553

     ปฏิบัติการทำวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

14  มกราคม 2553

     สรุปและประเมินผลการทำโครงงาน

15  มกราคม 2553

     นำเสนอโครงงาน

งบประมาณที่ใช้

      จำนวนเงินทั้งหมด  100  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

                - ค่าวัสดุอุปกรณ์     50    บาท

                - ค่าจัดทำรายงาน   100   บาท

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

      1.นักเรียนได้รู้จักวิธีการทำขนมวุ้นและได้ทำขนมวุ้นได้ด้วยตนเอง

      2.ได้นำเปลือกไข่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

      3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

      4. นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานการทำวุ้นในเปลือกไข่แฟนซี

 ข้อเสนอแนะในการทำโครงงาน

      1. ควรตักวุ้นทันทีหลังจากยกลงจากไฟ

      2. สามารถใช้สีอื่นๆได้ตามใจชอบและควรใช้สีจากธรรมชาติในการทำขนมวุ้น

      3. ควรให้มีรูปแบบที่หลายหลายมากขึ้น

     

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): โครงงานอนุบาล
หมายเลขบันทึก: 330166
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 20
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (20)

ขอบคุณมากนะคะ กิจกรรมน่ารักมาก

ขอบคุณค่ะ สำหรับประสบการณ์ดี ๆ อยากได้ตัวอย่างโครงงานอีกถ้ากรุณาขอบคุณค่ะ

ขอบคุนค้ะ (:

เป็นการให้ความรู้แบบง่ายๆน่ารักแต่เด็กสามารถลงมือปฏิบัติได้และสามารถนำไปพัฒนาปรับการเรียนเรื่ออื่นๆได้เป็นอย่าดี ขอบคุณมาค่ะ

จากครูอนุบาล

ขอบคุณมากคะสำหรับตัวอย่างโครงงาน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีคะ

ขอบคุณมากเลยคะผอสั่งให้ทำเป็นครูลูกจางกำลังเรียนต่ออยู่ทำไม่เป็นได้ตัวอย่างนำไปประยุกต์ใช้ได้ขอบคุณนะคะคุณพี่

 

น่าสนใจดี...นะคะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับการแบ่งปันตัวอย่างโครงการดีๆค่ะ

โครงงานที่ดีน่าสนใจ

ขอบคุณมากสำหรับโครงงานที่ดี และน่ารัก

ขอบคุณค่ะ

ทำง่าย เหมาะสำหรับเด็กอนุบาลน่ารักดีมากเลยคะ่่่

ขอบคุณคะ่สำหรับโครงการดีๆจะลองนำไปให้เด็กทำค่ะ

โครงงานน่าสนใจ เหมาะกับเด็กปฐมวัยค่ะ

 

น่าสนใจ จะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

โครงงานน่าสนใจจะนำไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ เป็นแนวทางของการจัดทำโครงงาน

ขอบคุณประสบการณืดีๆจะนำไปประยุก๖ใช้ต่อไปค่ะ

ขอบคุนมั๊กๆน๊ข๊ เปนแนวทางทิดีมั๊กๆคร๊

ขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆ