สวัสดีครับ

เมื่อวานนี้มีนักศึกษา หลักสูตรรังสีเทคนิค(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 1 ได้มาสัมภาษณ์ผมและอาจารย์ อีก 2 ท่าน เพื่อขอทราบแนวคิด การดำเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อนักศึกษา ทั้ง 2 คน รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผมขอให้นักศึกษาส่งข้อมูลให้เพื่อนำเสนอและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

เริ่มต้นด้วย

ถาม : ความหมายและปรัชญาของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง

 

- พออยู่ พอกิน พอใช้ พอประมาณ  มีความพอเพียงการดำรงชีวิต

 

- ทำอะไรให้พอดี  ไม่มากไม่น้อยเกินไป

 

- ทำอะไรที่พอตัว  เมื่อทำแล้วตนไม่เดือดร้อน ต้องรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ รู้จักพอประมาณ ลดความอยากได้(หากเกินตัว)

 

 

ถาม : มีการใช้หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันหรือไม่? อย่างไรบ้าง?

 

ทุกคนตอบว่า ใช้ พร้อมยกตัวอย่าง  

 

- นำอาหารที่เหลือตอนเช้ามารับประทานเองที่ทำงาน  ปลูกผักสวนครัวบริโภคเองในครัวเรือน ที่เหลือนำไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน เช่น พริก มะละกอ มะเขือเทศ กุยช่าย ชะอม กล้วย ทำเห็ดในโอ่งกินเอง เป็นต้น

 

  

 

- ไม่นิยมซื้อสินค้าแบรนเนม เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น

 

- ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ใช้ของเก่าที่คุณภาพยังใช้ได้ ใช้จนกว่าจะเสีย เช่น รถยนต์ กล้องดิจิตอล

 

- ไม่พยายามสร้างภาระหนี้ ใช้ของเท่าที่จำเป็น

 

- พึงพอใจในอาชีพของตนเอง

 

-ไม่ฟุ่มเฟือย สามี ภรรยา เพื่อนบ้านทำงานที่เดียวกัน ทางเดียวกัน ไปหรือมารถคันเดียวกัน 

 

- ใช้อย่างอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้เท่าที่จำเป็น ไม่ทำให้ตนเดือดร้อน ไม่ใช้เกินตัว ใช้เท่าที่ตนหาได้ 

 

 

ถาม : ควรมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง

  

- เขียนลง Blog เล่าเรื่องให้นักศึกษา ให้ผู้ที่รู้จักรับทราบ หากสนใจจะได้ทำตาม และทำตัวอย่าง ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เพื่อนำเสนอว่า สามารถทำได้จริง

 

ปลูกข้าวในกะละมัง

http://gotoknow.org/blog/tomkku/226832

 

- เล่าเรื่องราวระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้เห็นถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมมือกันและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

- เผยเรื่องราวบางส่วนในครอบครัว ที่แสดงให้เห็นถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและบอกต่อเพื่อนบ้านด้วย

 

 

 

 

ถาม : มีหลักธรรมใช้กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือไม่?  อะไรบ้าง?

 

- ไม่ถึงกับหลักธรรม  แต่ทำตัวเป็นตัวอย่าง สอนลูก สอนหลาน ให้เห็นความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้จักพอ

 

- การที่พอเพียง เราต้องเพียงพอก่อน

 

 

- เราต้องอยู่กับธรรมชาติ  และใช้ธรรมชาติให้มากที่สุด(อย่างพอเหมาะ พอควร)

 

 

 

 

ถาม : เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถใช้ร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร?

 

- ใช้กล้องดิจิตอลตัวเก่า เก็บภาพและนำมาลง Blog เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

 

- ดูทีวีที่มีสาระแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ การทำอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

 

- ใช้น้ำมันไบโอดีเซล เพราะมีราคาถูกกว่า

 

- โทรศัพท์เลือกใช้รุ่นที่ราคาไม่แพง  โทรออก รับสายให้เหมาะกับการใช้งาน  ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันภายในครอบครัว

 

- ใช้รถยนต์คันเดียวกันแม้ทำงานคนละที่ หรือระยะทางไม่ไกลนักและเป็นทางผ่าน

 

 

-ใช้ USB ในการบันทึกข้อมูลแทนการใช้แผ่น CD  

 

 

สรุป :

เศรษฐกิจ พอเพียง เป็นเรื่องใกล้ตัว เริ่มที่ตัวเราก่อน ทุกคนสามารถทำได้ ซึ่งมีการเลือกใช้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

 

ความพอเพียง เพียงพอของแต่ละคนไม่เท่ากัน ดังนั้นความสุขจากความพอเพียงและเพียงพอ ก็จะแตกต่างกัน  

 

 

เทคโนโลยีมีประโยชน์ แต่ไม่ควรลืมคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

 

 

พอดี พออยู่ พอใจ พอเพียง เป็นทางเรื่องหนึ่งของชีวิต