ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

ฤดูที่แตกต่าง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขงไ้ด้ดำเนินการประชุมกลุ่มประจำเดือนครับ โดยในครั้งนี้นั้นผู้เข้าร่วมกลุ่มรู้สึกจะบางตาลงบ้างเนื่องจากเป็นช่วงฤดูทำนากันแล้ว แต่แกนนำเรายังเข้มแข็งครับมากันครบทั้ง 10 คน ขาดบางคนที่ตอนนี้โรคแทรกทำร้ายเลยยังไม่ได้มาร่วมกิจกรรม

ฤดูร้อนสมาชิกมาได้สะดวกสบายเนื่องจากการเดินทางที่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอถึงฤดูฝนที่เปลี่ยนไปก็ทำให้การทำงานยากมากขึ้น การมาร่วมประชุมเป็นไปได้ยากจึุงเป็นช่วงที่เป็นบทพิสูจน์ความมั่นคงของกลุ่มเรามาก จะทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง พี่เลี้ยงจะรอดไหมหนออิอิ

วันนี้ทำประชุมมีมติให้มีการอบรมเพื่อทำงานเนื่องจากกลุ่มได้รับอนุมัติเงินจากหลายๆองค์กรเข้ามาแต่ยังขาดทีมงานในการช่วยเหลือ ตอนนี้ก็มีจากยูนิเซฟ จากเครือข่ายเอดส์ภาคอีสาน จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งทั้ง 3 องค์กรได้ให้ความกรุณาอนุมัติเงินโครงการในการดำเนินกิจกรรม โดยปัญหากลุ่มยังมีคนที่เยี่ยมบ้านได้เพียง 2 คนคือประทานและภรรยาประธานกลุ่มจึงต้องหาคนที่เป็นแนวร่วมในการทำงานมากขึ้น

ดังนั้นทางกลุ่มจึงมีมติให้วันที่ 30 พ.ค.2549 เป็นวันประชุมโดยมีตัวข้าพเจ้าเป็นวิทยากรด้านโรคและยา ส่วนพื่ศิริกาญจน์ ชีวเรืองโรจน์เป็นผู้อบรมด้านการให้คำปรึกษา โดยงบประมาณในการดำเนินการก็ไม่มีแต่ก็คงไม่มากมายเลยเอาเงินส่วนตัวออกไปก่อน ก็คงไม่เป็นไรเนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมนั้นมีแค่ 6 คน พอไหว ส่วนเอกสารก็คงได้รับอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลตามระเบีัยบ

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (2)

seangja
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจให้และขอให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

มด
IP: xxx.157.228.134
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ